Category: Ogłoszenia

Zmiana planu lekcji-od 30.01 2023 r.

Od 30 stycznia 2023 r. nastąpią zmiany w planie lekcji. Zmiana planu związana jest rozpoczeciem drugiego semestru

Nowy plan dostępny jest w Librusie lub na szkolnej www w zakładce PLAN LEKCJI

.

Wywiadówka-19.12 2022 r.

Spotkanie rodziców z wychowawcami klas-19.12 2022 r. (poniedziałek) godz. 15.30)

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

Proszę o składanie wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną do dnia 31 października 2022 r.  (wnioski do pobrania  w sekretariacie lub pobierz ze strony www)

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/103/2016 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24.03.2016 r. świadczenie przyznaje się w związku z:

 1. przewlekłą lub ciężką chorobą,
 2. ponoszeniem kosztów leczenia specjalistycznego w tym badań diagnostycznych, konsultacji, hospitalizacji i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupów lekarstw-w zwiazku z prowadzoną terapią
 3. ponoszeniem kosztów zakupów medycznych środków pomocniczych (okulary, aparaty słuchowe i elementy protetyki stomatologicznej

regulamin świadczeń zdrowotnych

aneks do regulaminu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną regulamin świadczeń zdrowotnych

Godziny dostępności

Nazwisko i imię nauczycielaPrzedmiotDzieńGodzinaNr sali
Batruch Maciejpedagogponiedziałek8.00-9.00gabinet pedagoga
Czekała Katarzynaprzedmioty zawodowe z żywienia środa10.30-11.303
Dominik Annaprzedmioty zawodowe z spedycjipiątek8.45-9.4519
Domżalska Pilimon Małgorzatabiologia, chemia doradztwo zawodowe techniki biurowewtorek9.45-10.4515
Gocoł Jacekprzedmioty zawodowe żywieniowewtorek10.30-11.30gabinet kierownika pnz
Ozymko Janinformatykapiątek (co dwa tygodnie)14.50-15.5028
Grzybowska Beatajęzyk polskiśroda11.30-12.3016
Haręża Janreligiaponiedziałek11.30-12.3014
Jończyk Grzegorzhistoria, wiedza o społeczeństwie, etykaponiedziałek7.45-8.4517
Kiedrowska Kamilanauczycie wspomagającypiątek (co dwa tygodnie)14.05-15.0514
Lewandowska Elżbietawychowanie fizyczne, czwartek
piątek
8.15-8.45
11.35-12.05
pokój nauczycieli w-f
Król Celinafizyka, matematykaponiedziałek14.50-15.5014
Matuszkiewicz Dariuszwychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwaśroda10.30-11.30pokój nauczycieli w-f
Petryna Sławomirwychowanie fizyczne, język angilelskiczwartek8.45-9.4523
Radziszewska Magdalenajęzyk polski,zajęcia rewalidacyjneponiedziałek12.15-13.1526
RoszczakMagdalenaprzedmioty ekonomiczneczwartek9.45-10.454
Rutecka Aleksandraprzedmioty ekonomicznewtorek12.15-13.1510
Stankiewicz Aleksandrajęzyk angielskiponiedziałek8.45-9.459
Stankiewicz Stefangeografia, przedmioty zawodowe ze spedycjiponiedziałek10.30-11.305
Stoltmann Alicjaprzedmioty zawodowe z żywienia poniedziałek9.45-10.4518
Tamborska Katarzynabibliotekaponiedziałek8.00-9.00bibliotek szkolna
Treder Joannamatematykaśroda9.45-10.457
Treder Mariuszdyrektor szkołyponiedziałek9.00-10.00gabinet dyrektora
Warsińska Agnieszkaprzedmioty zawodowe z żywienia i gospodarstwa domowegoponiedziałek
piątek
11.30-12.00
10.30-11.00
3
Wojtowicz Magdalenajęzyk niemiecki, , język kaszubskiwtorek8.00-9.00gabinet wicedyrektora
Wójtowicz Marzenajęzyk niemieckiponiedziałek
wtorek
11.00-11.30
11.00-11.30
1
Zwiewka Agnieszkajęzyk niemieckiponiedziałek10.30-11.300

Zaproszenie na konkurs recytatorski

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Łodzierzy zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wolnych recytatorów do udziału w XX Jubileuszowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Konkurs odbędzie się 18 października 2022 r. o godz. 1000  .

Nasz adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy 77-200 Miastko, Łodzierz 11 tel. 0598572409 e mail zsp@lodzierz.pl .

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń do 11 października 2022 r.

KARTA UCZESTNICTWA-ściągnij

Założenia regulaminowe:

 1. Szkoła typuje maksymalnie trzech uczestników na daną kategorie (szkoły średnie max 3 uczestników, szkoły podstawowe max 6 uczestników)
 2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji tylko jeden wiersz lub fragment utworu Karola Wojtyły. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 3. Konkur przeprowadzony będzie w trzech kategoriach: klasy I-IV SP, V-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe
 4. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko recytatora
  • pełna nazwę szkoły , adres i numer telefonu szkoły
  • tytuł utworu przygotowanego do recytacji

Wywiadówka-14.09 2022 r.

Spotkanie rodziców klas pierwszych z wychowawcami klas-14.09 2022 r. (środa) godz. 16.00

godz. 16.00-spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły (sala nr 6)

godz. 16.20- spotkanie rodziców z wychowawcami klasy

Nazwa oddziałuWychowawcasala
1 TECHNIKUM Anna Dominik19
1 SPRZEDAWCA-WZWMagdalena Roszczak4
1 WZW AStefan Stankiewicz5
1 KUCHARZ-WZWJoanna Treder7
1 WZW BMaciej Batruch14

Kiermasz podręczników

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w kiermaszu podręczników szkolnych. Już od dziś do biblioteki można przynosić książki na sprzedaż. Przyjmowanie tylko aktualnych podręczników potrwa do końca przyszłego tygodnia. Natomiast sprzedaż ruszy od 6 września br. Przed podjęciem decyzji o wyborze książek proszę o dokładne rozeznanie i konsultację z nauczycielami, aby nie było pomyłek, ponieważ biblioteka nie będzie przyjmować zwrotów. Przed zakupami na kiermaszu każdy musi wiedzieć – jakie konkretnie podręczniki będą mu potrzebne. Życzę wszystkim udanej współpracy.

Katarzyna Tamborska

Wyprawka szkolna

Uwaga Rodzice

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostali  objęci rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 20202022

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

Dla uczniów Branżowej Szkoły – 390,00 zł

Dla uczniów Technikum – 445,00 zł

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do dnia 14.09.2021 r.

Wniosek dostępny jest także w sekretariacie szkoły oraz na www.lodzierz.pl

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinnydom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. ( Informacja zawarta jest na druku oświadczenia).

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września (czwartek) 2022 r. o godz. 8.30 w sali sportowej ZSP w Łodzierzy

Następnie uczniowie udadzą się z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Nazwa oddziałuWychowawcasala
1 TECHNIKUMAnna Dominik19
2 TECHNIKUM Grzegorz Jończyk17
3 TECHNIKUM Alicja Stoltmann18
4 TECHNIKUM (G)Aleksandra Stankiewicz9
4 TECHNIKUM (SP)Magdalena Radziszewska26
1 SPRZEDAWCA-WZWMagdalena Roszczak4
1 KUCHARZ-WZWJoanna Treder7
1 WZW AStefan Stankiewicz5
1 WZW BMaciej Batruch14
2 SPRZEDAWCA-WZWAleksandra Rutecka15
2 KUCHARZ-WZWBeata Grzybowska16
3 SPRZEDAWCA-WZWDariusz Matuszkiewicz3
3 KUCHARZ-WZWAgnieszka Zwiewka2