Category: Ogłoszenia

Godziny dostępności

Nazwisko i imię nauczycielaPrzedmiotDzieńGodzinaNr sali
Batruch Maciejpedagogponiedziałek8.00-9.00gabinet pedagoga
Czekała Katarzynaprzedmioty zawodowe z żywienia środa9.45-10.453
Dominik Annaprzedmioty zawodowe z spedycjiwtorek11.25-12.2519
Domżalska Pilimon Małgorzatabiologia, chemia doradztwo zawodowe techniki biurowewtorek9.45-10.4515
Gofryk Kamilarewalidacjawtorek (co dwa tygodnie)14.00-15.00Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Miastku
Gocoł Jacekprzedmioty zawodowe żywieniowewtorek10.30-11.30gabinet kierownika pnz
Ozymko Janinformatykapiątek (co dwa tygodnie)14.50-15.5028
Grzybowska Beatajęzyk polskiponiedziałek9.45-10.4516
Haręża Janreligiaponiedziałek10.30-11.3014
Jończyk Grzegorzhistoria, wiedza o społeczeństwie, etykaśroda9.40-10.4017
Kiedrowska Kamilanauczycie wspomagającypiątek (co dwa tygodnie)14.50-15.5014
Lewandowska Elżbietawychowanie fizyczne, czwartek8.45-9.45pokój nauczycieli w-f
Król Celinafizyka, matematykaponiedziałek14.50-15.5014
Matuszkiewicz Dariuszwychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwaśroda10.30-11.30pokój nauczycieli w-f
Petryna Sławomirwychowanie fizyczne, język angilelskiczwartek7.45-8.4523
Radziszewska Magdalenajęzyk polski,zajęcia rewalidacyjneponiedziałek12.15-13.1526
RoszczakMagdalenaprzedmioty ekonomiczneczwartek9.45-10.454
Rutecka Aleksandraprzedmioty ekonomiczneponiedziałek8.45-9.4510
Stankiewicz Aleksandrajęzyk angielskiponiedziałek8.45-9.459
Stankiewicz Stefangeografia, przedmioty zawodowe ze spedycjiponiedziałek11.35-12.355
Stoltmann Alicjaprzedmioty zawodowe z żywienia środa11.35-12.3518
Tamborska Katarzynabibliotekaponiedziałek8.00-9.00bibliotek szkolna
Treder Joannamatematykapiątek9.45-10.457
Treder Mariuszdyrektor szkołyponiedziałek9.00-10.00gabinet dyrektora
Warsińska Agnieszkaprzedmioty zawodowe z żywienia i gospodarstwa domowegoponiedziałek
piątek
11.30-12.00
10.30-11.00
3
Wojtowicz Magdalenajęzyk niemiecki, , język kaszubskiwtorek8.00-9.00gabinet wicedyrektora
Wójtowicz Marzenajęzyk niemieckiwtorek10.30-11.301
Zwiewka Agnieszkajęzyk niemieckiponiedziałek10.35-11.350

Zaproszenie na konkurs recytatorski

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Łodzierzy zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wolnych recytatorów do udziału w XX Jubileuszowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Konkurs odbędzie się 18 października 2022 r. o godz. 1000  .

Nasz adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy 77-200 Miastko, Łodzierz 11 tel. 0598572409 e mail zsp@lodzierz.pl .

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń do 11 października 2022 r.

KARTA UCZESTNICTWA-ściągnij

Założenia regulaminowe:

  1. Szkoła typuje maksymalnie trzech uczestników.
  2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji tylko jeden wiersz lub fragment utworu Karola Wojtyły. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
  3. Konkur przeprowadzony będzie w trzech kategoriach: klasy I-IV SP, V-VIII SP i szkoły ponadpodstawowe
  4. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
    • imię i nazwisko recytatora
    • pełna nazwę szkoły , adres i numer telefonu szkoły
    • tytuł utworu przygotowanego do recytacji

Wywiadówka-14.09 2022 r.

Spotkanie rodziców klas pierwszych z wychowawcami klas-14.09 2022 r. (środa) godz. 16.00

godz. 16.00-spotkanie rodziców z dyrekcją szkoły (sala nr 6)

godz. 16.20- spotkanie rodziców z wychowawcami klasy

Nazwa oddziałuWychowawcasala
1 TECHNIKUM Anna Dominik19
1 SPRZEDAWCA-WZWMagdalena Roszczak4
1 WZW AStefan Stankiewicz5
1 KUCHARZ-WZWJoanna Treder7
1 WZW BMaciej Batruch14

Kiermasz podręczników

Zapraszam wszystkich uczniów do udziału w kiermaszu podręczników szkolnych. Już od dziś do biblioteki można przynosić książki na sprzedaż. Przyjmowanie tylko aktualnych podręczników potrwa do końca przyszłego tygodnia. Natomiast sprzedaż ruszy od 6 września br. Przed podjęciem decyzji o wyborze książek proszę o dokładne rozeznanie i konsultację z nauczycielami, aby nie było pomyłek, ponieważ biblioteka nie będzie przyjmować zwrotów. Przed zakupami na kiermaszu każdy musi wiedzieć – jakie konkretnie podręczniki będą mu potrzebne. Życzę wszystkim udanej współpracy.

Katarzyna Tamborska

Wyprawka szkolna

Uwaga Rodzice

Uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostali  objęci rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 20202022

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić:

Dla uczniów Branżowej Szkoły – 390,00 zł

Dla uczniów Technikum – 445,00 zł

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły do dnia 14.09.2021 r.

Wniosek dostępny jest także w sekretariacie szkoły oraz na www.lodzierz.pl

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinnydom dziecka, osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. ( Informacja zawarta jest na druku oświadczenia).

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się 1 września (czwartek) 2022 r. o godz. 8.30 w sali sportowej ZSP w Łodzierzy

Następnie uczniowie udadzą się z wychowawcami do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Nazwa oddziałuWychowawcasala
1 TECHNIKUMAnna Dominik19
2 TECHNIKUM Grzegorz Jończyk17
3 TECHNIKUM Alicja Stoltmann18
4 TECHNIKUM (G)Aleksandra Stankiewicz9
4 TECHNIKUM (SP)Magdalena Radziszewska26
1 SPRZEDAWCA-WZWMagdalena Roszczak4
1 KUCHARZ-WZWJoanna Treder7
1 WZW AStefan Stankiewicz5
1 WZW BMaciej Batruch14
2 SPRZEDAWCA-WZWAleksandra Rutecka15
2 KUCHARZ-WZWBeata Grzybowska16
3 SPRZEDAWCA-WZWDariusz Matuszkiewicz3
3 KUCHARZ-WZWAgnieszka Zwiewka2

Awaria telefonu

W związku z awarią w szkole linii telefonicznej spowodowanej wyładowaniami atmosferycznymi kontakt ze szkołą odbywa się za pomocą e-maila zsp@lodzierz.pl lub zspsekretariat@lodzierz.pl lub osobiście w godzinach pracy sekretariatu.

Lista przyjętych -5.08 2022 r.

Lista przyjętych na dzień-5 sierpnia 2022 r.Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!! (stan na dzień 9.08 2022 r.)

Nazwa profiluIlość wolnych miejsc
Technik spedytor0
Technik żywienia i usług gastronomicznych0
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz0
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca2
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa7

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Listy przyjętych-29 lipca 2022 r.

Lista przyjętych-z dnia 29 lipca 2022 r.

kliknij

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasisty

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluIlość wolnych miejsc Ilość osób
oczekujących na przyjęcie
Technik spedytor87
Technik żywienia i usług gastronomicznych76
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz13
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca31
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa63

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -5 sierpnia godz. 10.00 

Lista kandydatów-21 lipca 2022 r.

Lista kandydatów-21 lipca 2022 r.

Jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 21 lipca 2022 roku wejdż na poniższy adres:

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół znajdują się na tablicy ogloszeń w szkole

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluIlość wolnych miejscPróg punktowy
Technik spedytor 160
Technik żywienia i usług gastronomicznych 460
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz 01
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca 31
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa 21

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasistów

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -29 lipca godz. 10.00 

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA