Category: Ogłoszenia

Zmiany w planie lekcji-od 1.02 2021 r.

Od 1 lutego 2021 r.- zmiany w planie lekcji. Zmiana planu związana jest z zakończeniem pierwszego semestru

Nowy plan dostępny w Librusie lub na szkolnej www w zakładce PLAN LEKCJI

Walentynkowa Zbiórka Krwi

Zapraszamy na Walentynkową Akcje Zbiórki Krwi 16 lutego br. w godz. 8:30 -12:30 do Miastka na parking koło marketu „Mrówka”. Akcje organizuje Miasteckie Stowarzyszenie Motocyklowe ,,Gryf” razem z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy,

Zapraszamy młodzież , uczniów naszej szkoły i nie tylko , absolwentów szkoły a także mieszkańców Miastka i okolic.

Każdy kto odda krew, tak potrzebny dar ratujący życie, otrzyma upominek od Miasteckiego Stowarzyszenia Motocyklowego ,,Gryf” i firmy Goodvaley z Przechlewa. Na koniec zbiórki odbędzie się losowanie wśród wszystkich krwiodawców. Do wylosowania kosz produktów firmy Goodvaley

Organizatorem zbiórki jest pielęgniarką szkolna Irena Wirkus

.

Dzienniczki z praktyk

Dzienniczki z praktyk wraz z oceną można dostarczyć do sekretariatu szkoły od 28.12 2020 r. do 05.01 2021 r.

Konsultacje dla rodziców i uczniów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

§ 1. pkt 9 zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;

Poniżej w tabeli informacja o możliwościach konsultacji rodziców i uczniów z nauczycielami.  Poniższe terminy i formy dotyczą wyłącznie  konsultacji (czyli np. zapytań do nauczycieli dotyczących spraw organizacyjnych, wychowawczych itp)

Terminy zajęć zgodnie z planem lekcji

Nazwisko i imię nauczycielaForma kontaktu w ramach konsultacjiDodatkowa forma kontaktu w ramach konsultacjitermin konsultacji- kiedy rodzic/uczeń otrzyma odpowiedź n zadane pytanie 
Aleksandra RuteckaPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Libruskomunikator internetowyW ciągu 12 godzin
Aleksandra StankiewiczPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librusemail, telefon8-15 każdego dnia
Alicja StoltmannPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika LibrusCodziennie od godz. 9 do 14
Anna DominikPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Libruskomunikator Messenger (zamkniętagrupa odbiorców/klasa)e-mailedo godziny 15 odpowiedź nastąpiw przeciągu godziny po godzinie 15 odpowiedź nastąpiw późnych godzinach wieczornychlub w godzinach porannych w dniu następnym
Joanna GinterPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Libruskontakt telefoniczny z rodzicami na dotychczasowych zasadachWraz z przesłanymi zadaniami uczniowie otrzymają termin realizacji tych zadań ,możliwość konsultacji  codziennie od 9.00  do 13.00
Beata GrzybowskaPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Libruskontakt telefoniczny z rodzicami na dotychczasowych zasadach codziennie (poniedziałek-piątek) w godz. 9.00-15.00, 
Dariusz MatuszkiewiczPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Libruse-mail, dmatuszkiewicz5@gmail.comWyznaczane datą dla uczniów, dla rodziców pn.-pt. 8-14.
Grzegorz JończykPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librustelefon (WhatsApp), ClassroomDo godziny 12.00 każdego dnia pracy.
Jan .HarężaPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librusodpowiedzi w godzinach od 8 do 13 wtorek-piątek
Joanna TrederPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus,Classroomkomunikatory internetowe(Facebook,Messenger)classroomOdpowiedzi będą do godz.18.00 każdego dnia
Jacek GocołPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librustel do szkoły od 8.00 do godz. 10.00, 598572409Od poniedziałku do piątku do godz. 15.00
Katarzyna CzekałaPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Libruskontakt telefonicznyCzas udzielania odpowiedzi na zadane pytania do godziny 18.00 każdego dnia na Librusie lub proszę kontaktować się telefonicznie na dotychczasowych zasadach
Maciej BatruchPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika LibrusMax. 24 godziny
Małgorzata  Domżalska-PilimonPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Libruskomunikatory internetoweOd poniedziałku do piątku do godz. 15.00
Magdalena RadziszewskaPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librustelefon, komunikatory, Classroom9.00-18.00każdego dnia
Magdalena RoszczakPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika LibrusWhatsApp, telefonOdpowiedzi będą do godz.18.00 każdego dnia
Monika UrbanPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus, mail: tor.miastko@spoko.plCzwartki od 8.00 do 11.30
Magdalena WojtowiczPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika LibrusMessanger, Google classroomodpowiedz w godzinach od 8.00 do 16.00
Marzena WójtowiczPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika LibrusWhatsApp, telefonClassroom  8.00- 15.00
Sławomir PetrynaPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus classroomPiątek 11.00 – 14.00
Stefan StankiewiczPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librusemail (st.st7@wp.pl),classroom9.00 do 13.00
Agnieszka ZwiewkaPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Librus8:00-18:00
Agnieszka WarsińskaPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika LibrusOd poniedziałku do piątku8 – 14
Elżbieta LewandowskaPrzesyłanie wiadomości za pomocą e-dziennika Libruskontakt tel. na dotychczasowych zasadachOd godz. 8-15.od wtorku do piątku.

Informacja dla pracodawców-praktyki mlodocianych pracowników

Od 30 listopada 2020 r. przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 

Zdalne nauczanie-nowe wytyczne

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Od 30 listopada 2020 r. mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.

Pomoc świąteczna-wnioski !!

działInformujemy, iż ostateczny termin składania  wniosków o pomoc świąteczną upływa 06.12. 2020 r.

wniosek

Praktyki u pracodawców-nowe informacja

Poniżej publikujemy komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

źródło https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Hybrydowe nauczanie-informacje

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie żółtej będzie realizowana nauka w formie mieszanej (hybrydowej) a w strefie czerwonej nauka będzie realizowana na odległość

.

Od poniedziałku, 19 października br. uczniowie naszej szkoły przejdą na system mieszany (hybrydowy),  Oznacza to, że część uczniów będzie miała zajęcia w szkole pozostali zdalnie.

Uczniowie  Branżowej Szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizować będą naukę zawodu u pracodawców (wg dotychczasowego planu lekcji)  jeśli nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Wszystkie zajęcia praktyczne w technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum spedycji i BS I stopnia w zawodzie kucharz odbywać się będą w systemie stacjonarnym w szkole.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Internat w ZSOiT w Miastku funkcjonuje normalnie. Uczniowie zamieszkujący w internacie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych w szkole.

Zajęcia zdalne i zajęcia w szkole odbywać się będą wg dotychczasowego planu lekcji w sposób rotacyjny czyli 1 tydzień nauki zdalnej, następny tydzień nauki w szkole.

W załączniku harmonogramy zajęć