Category: Uncategorized

Alarm ! to tylko próbna ewakuacja

Kilka minut od rozpoczęcia alarmu trwała akcja ewakuacji uczniów i pracowników szkoły z budynku ZSP w Łodzierzy. To coroczna akcja próbnego alarmu przeciwpożarowego w naszej szkole. Próbny alarm  ma na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z budynku szkoły w razie zagrożenia. Po szybkiej i sprawnie przeprowadzonej ewakuacji z budynku szkolnego  wszyscy ewakuowani udali się na boisko szkolne gdzie nauczyciele złożyli meldunki dyrektorowi szkoły z przeprowadzonej ewakuacji. Próbny alarm kontrolowali i sprawdzali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miastku.

Na zdjęciu ćwiczenia z próbnego alarmu w 2015 r.

Wycieczki szkolne-Poznaj Polskę

ZSP w Łodzierzy  otrzymało 7.088 zł dofinansowania do wycieczek szkolnych z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Dzięki pozyskanym środkom finansowym 90 uczniów z naszej szkoły będzie mogło wyjechać do muzeów w Gdańsku , w Wdzydzach Kiszewskich i Sztutowie. Wkrótce odbywać się będą zapisy na wycieczki wśród uczniów.

Szczepienia w Łodzierzy

W naszej szkole powstaje punkt szczepień. Dla wszystkich chętnych uczniów i innych zainteresowanych. Szczepienia będą wykonywane w dniu 24 września br (piątek),. w godzinach  8.30-9.30 w gabinecie profilaktyki

Osoby, które nie będą mogły się  przybyć w dniu 24 września będą miały możliwość zaszczepienia się dzień wcześniej tj. 23 września (czwartek) w internacie ZSOiT w Miastku w godz. 10.00-12.00

Do szczepień konieczne jest wypełnienie kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego, który należy mieć ze sobą w dzień szczepienia.

Poniżej kwestionariusz szczepienia

Wywiadówka

Spotkania rodziców z wychowawcami klas odbędą się 3 września (piątek) o godz. 16.00.

Egzaminy poprawkowe przedmiotowe

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 24.08.2021 r.

Godz. 9:00

Nazwa przedmiotuData egzaminuSkład komisji
matematyka
sala nr 7    
24.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Joanna Ginter – egzaminator
Joanna Treder – egzaminator
informatyka
sala nr 4    
24.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Joanna Ginter – egzaminator
Joanna Treder – egzaminator
j. angielski
sala nr 9
24.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Aleksandra Stankiewicz – egzaminator
Sławomir Petryna  – egzaminator
Zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną
sala nr 5
24.08.2021 r.Jacek Gocoł – przewodniczący
Stefan Stankiewicz – egzaminator
Anna Dominik  – członek komisji

EGZAMINY  POPRAWKOWE (PRZEDMIOTOWE) – 25.08.2021 r.

Godz. 9:00

język polski
sala nr 16
25.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Beata Grzybowska – egzaminator
Magdalena Radziszewska  – członek komisji
towar jako przedmiot handlu
sala nr 4
25.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Aleksandra Rutecka – egzaminator
Magdalena Roszczak  – członek komisji
bezpieczeństwo i higiena pracy
sala nr 5
25.08.2021 r.Jacek Gocoł – przewodniczący
Stefan Stankiewicz – egzaminator
Anna Dominik  – członek komisji
podstawy logistyki i magazynowania
sala nr 5
25.08.2021 r.Jacek Gocoł – przewodniczący
Stefan Stankiewicz – egzaminator
Anna Dominik  – członek komisji
język niemiecki  
sala nr 1
25.08.2021 r.Anna Dominik – przewodniczący
Marzena Wójtowicz  – egzaminator  
Agnieszka Zwiewka – egzaminator  
technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
sala nr 3  
25.08.2021 r.Jacek Gocoł – przewodniczący
Alicja Stoltmann -egzaminator
Agnieszka Warsińska – członek komisji
Katarzyna Czekała – członek komisji

Lista kandydatów-22 lipca 2021 r.

Lista kandydatów-22 lipca 2021 r.

Jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 22 lipca 2021 roku wejdż na poniższy adres:

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół znajdują się na tablicy ogloszeń w szkole

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluIlość wolnych miejscPróg punktowy
Technik spedytor 447
Technik żywienia i usług gastronomicznych 747
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz 01
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca 21
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa 41

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasistów

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -2 sierpnia godz. 10.00 

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Wyniki matur w powiecie bytowskim

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała w dniu dzisiejszym wyniki egzaminu maturalnego. W kraju egzamin ten zdało 74,5% tegorocznych absolwentów, w Województwie Pomorskim wskaźnik zdawalności jest niższy niż w Polsce i wyniósł 71,5%. Szkoły publiczne prowadzone przez Powiat Bytowski osiągnęły wynik zdawalności 79,4%. W zestawieniu zdawalności matur w poszczególnych powiatach Województwa Pomorskiego nasz powiat znalazł się na trzeciej pozycji, podobnie jak w ubiegłym roku. Poniżej publikujemy szczegółowe zestawienie zdawalności egzaminu maturalnego w wiosennej sesji egzaminacyjnej.

Rozpoczęły się wakacje

25 czerwca w naszej szkole jak i w całej Polsce zabrzmiał ostatni dzwonek w roku szkolnym 2020/2021.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły Mariusz Treder w swoim przemówieniu podsumował mijający rok szkolny i podziękował gronu pedagogicznemu za wkład wniesiony w wychowanie i edukacje młodzieży a pracownikom administracji i obsługi podziękował za wytrwałą i trudną pracę. Wręczono również  nagrody  dla wyróżniających się uczniów. Zakończenie roku szkolnego połączone było z uroczystością pożegnania uczniów branżowej szkoły I stopnia.  W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Roman Ramion wicestarosta bytowski , Piotr Wojciechowski komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Słupsku oraz Małgorzata Pakos wychowawca z komendy OHP w Słupsku.

 Po apelu uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas gdzie otrzymali świadectwa promocyjne. do następnej klasy.

Życzymy udanych wakacji i bezpiecznego powrotu do naszej szkoły

Poniżej fotorelacja

Zakończenie roku szkolnego

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się 25.06 2021 r. (piątek) godz. 9.00

Wnioski-wczasy pod gruszą

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy składać do końca maja każdego roku. – §15 regulaminu ZFŚS ZSP w Łodzierzy

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny (informacja z PIT-u za rok 2020).

Wniosek i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub w formie korespondencyjnej (list lub skan z podpisem)

Wniosek i oświadczenie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej

Druki wniosku i oświadczenia poniżej: