Category: Uncategorized

Agenci Wiedzy projekt dla spedytorów

Młodzież klas technikum spedycji spotkała się z prezesem Zarządu Fundacji OMNIBUS Tomaszem Furmanem, który przedstawił zagadnienie pn ,,Odprawy celne oraz Reguły INCOTERMS w praktyce” Spotkanie było związane projektem pt ,, AGENCI WIEDZY”, który jest dofinansowany ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Gminę Miastko.

Otrzymali podziękowanie

Samorząd uczniowski Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy oraz uczniowie zaangażowani w akcję charytatywną na rzecz hospicjum domowego w Miastku,  otrzymali od organizatorów serdeczne podziękowania za udział w festynie, bezinteresowną pomoc i życzliwość.  Celem akcji było zebranie funduszy na pompy morfinowe  dla hospicjum domowego w Miastku.

Dzień Edukacji Narodowej 2023

13 października 2023 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Obchody święta były okazją do sprawdzenia umiejetności nauczycieli i pracowników administracji. Oto fotorelacja z uroczystości

20 Konkursów Recytatorskich Poezji i Prozy Karola Wojtyły-2001-2022

2022
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

Ślubowanie i Otrzęsiny 2023

W piątek 29 września w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych a następnie tzw ,,Otrzęsiny 2023″ czyli rywalizacja sportowo-rekreacyjna uczniów klas pierwszych. Całość przygotował Samorząd Szkolny pod opieką nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Aleksandry Ruteckiej. Zarówno uczniowie  jak i ich wychowawcy walczyli bardzo dzielnie o każdy punkt. Ostatecznie:
I  miejsce zajęła klasa IA WZW,
II miejsce zajęła klasa I Technikum
III miejsce egzekwo: klasa I WZW Kucharz i IB WZW
Dziękujemy uczniom za miłą zabawę i życzymy sukcesów na ich nowej drodze edukacyjnej.Poniżej fotorelacja

BANKNOTY, MONETY czy KARTA ?

Projekt z NBP

Szkolny Twister

Można już korzystać z naszego szkolnego Twistera, którego znajdziecie przy Audytorium na 1. piętrze

Możecie korzystać z koła do kręcnia, znajdującego się obok lub z wirtualnego na stronie https://www.twister.keller.info.pl/index.php?p=rhy&t=10…

Miłej zabawy na przerwach

Fotowoltaika i solary

Zakończyły się w naszej szkole prace związane z modernizacją instalacji solarnej i montażem instlacji fotowoltaicznej. Prace te ukończono dzięki wsparciu finansowym projektu pt ,, Montaż odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej – Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy w celu realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych”

Projekt ten powstał w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Projekt powstał przy współpracy Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania ,,Pojezierze Bytowskie”. Dzięki powstałej instlacji fotowoltaicznej szkoła obniży swoje koszty związane z zużyciem energi elektrycznej , a zmodernizowana sieć solarna pozwoli na czerpanie ciepłej wody z promieni słonecznych.

Rozpoczęliśmy rok szkolny

  W całej Polsce jak również w naszej szkole tym razem 4 września  zainaugurowaliśmy rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Inauguracje rozpoczął dyrektor szkoły Mariusz Treder, który w swoim wystąpieniu życzył uczniom wiary we własne możliwości i osiągnięcie sukcesów w nauce.

Na uroczystej inauguracji gościliśmy przedstawicieli instytucji i firm, z którymi szkoła współpracuje i  realizuje wspólnie różnego rodzaju przedsięwzięcia.

W uroczystości uczestniczyli: Aleksander Szopa radny Powiatu Bytowskiego, prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, które to Miasteckie Towarzystwo Gospodarczego realizuje  projekt podłączenia naszej szkoły do instalacji fotowoltaicznej

Wśród zaproszonych gości był  prezes Zarządu firmy ,,Franklin”, Spedycja, Transport, Magazynowanie Zbigniew Dróżdz. Z spedycyjną firmą ,,Franklin” współpracujemy przy wspólnych przedsięwzięciach dotyczących kształcenia naszych uczniów w technikum spedycyjnym.

Wśród gości był również Komendant Hufca Pracy w Słupsku Piotr Wojciechowski, który realizuje w naszej szkole wiele projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów branżowej szkoły I stopnia

Wśród uczestników uroczystości  znalazło się 140 uczniów klas pierwszych , którzy  rozpoczną naukę w naszej szkole w klasie technikalnej (technikum spedycji, technikum żywienia i usług gastronomicznych) i czterech klasach branżowej szkoły I stopnia w zawodach: kucharz, piekarz, sprzedawca, elektryk, fryzjer, mechanik samochodowy, stolarz, murarz, monter zabudowy i rolnik

Porozumienie z MTG

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy naszą szkołą a Miasteckim Towarzystwem Gospodarczym. W imieniu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego porozumienie podpiał prezes Zarzadu MTG Aleksander Szopa, zaś ze strony szkoły dyrekor Mariusz Treder.

Porozumienie zaklada m.in: propagowanie wśród młodzieży działań proekologicznych związanych z pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii. Umożliwienie uczniom szkoły uczestnictwo w prelekcjach dotyczących zielonej energii. Umowa zakłada również promocje Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego wśród społeczności szkolnej. Obie strony zobowiązały się  do realizacji przedsięwzięć dotyczących montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii oraz   wspólne pozyskiwanie środków unijnych na realizację działań związanych z odnawialnymi źródłami energii