Category: Uncategorized

Szkołę podłączono do światłowodu

Nasza szkoła przystąpiła do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w skrócie OSE . To program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego (100 Mb/s), bezpłatnego i bezpiecznego internetu.

Projekt OSE powstał dzięki staraniom Ministerstwa Cyfryzacji, a jego Operatorem jest NASK Państwowy Instytut Badawczy. Inicjatywa ta wpisała się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Plan projektu zakłada, że wszystkie chętne szkoły w roku 2020 będą przyłączone do OSE.

Wnioski-wczasy pod gruszą

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy składać do końca maja każdego roku. – §15 regulaminu ZFŚS ZSP w Łodzierzy

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny (informacja z PIT-u za rok 2019).

Wniosek i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub w formie korespondencyjnej (list lub skan z podpisem)

Wniosek i oświadczenie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej

Druki wniosku i oświadczenia poniżej:

 

 

 

 

Informacja o maturze w powiecie bytowskim

Do wiosennej sesji egzaminacyjnej przystąpiło łącznie 399 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bytowski. Spośród nich maturę zdało 312 osób (78,20%), nie zdało 87 osób (21,80%). W kraju egzamin maturalny zdało 80,5% ogółu abiturientów, zaś w województwie pomorskim 78,4%. Powiatowe wyniki w załączniku poniżej:

Powiatowe wyniki w załączniku poniżej:

Wstępna informacja dotycząca wyników egzaminu maturalnego powiatu bytowskiego

Zajęcia pozalekcyjne

Lp Nazwisko i imię nauczyciela Rodzaj zajęć Czas realizacji Miejsce
Batruch Maciej koło wokalne Wg planu pracy koła wokalnego
Czekała Katarzyna zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych dla kl. I zsz  Kucharz

przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego kl. IV T. Żywienia i usług gastronomicznych.

Środa           13.25-14.10      (co 2 tygodnie)

Środa           13.25-14.10      (co 2 tygodnie)

Sala nr 18
Dominik Anna zajęcia wyrównawcze z przedmiotów spedycyjnych

zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych ze spedycji

 

Wtorek i Piątek            14.15 -15.00

środa                8.55 – 9.40         (co 2 tygodnie)

sala nr 19

 

sala nr 19

Domżalska Pilimon Małgorzata zajęcia wyrównawcze z biologii- Środa                 12.35-13.20

Piątek                11.45-12.30

Sala nr 14

 

Sala nr 14

Dust Brzezińska Agnieszka zajęcia z tenisa stołowego Czwartek        13.25-14.10 sala sportowa
Ginter Joanna zajęcia wyrównawcze z matematyki Poniedziałek 14.15-15.00 sala nr 14
Gocoł Jacek konsultacje przedmiotowe z zakresu gastronomi i dietetyki- przygotowanie do egzaminów zawodowych Czwartek        13.25-14.10 Sala nr 18
Grzybowska Beata Koło teatralne  ,,Bagałan” Wg planu pracy koła teatralnego sala nr 16
Haręża Jan spotkania katechetyczno – informacyjne dla kl pierwszych w ramach ciągłego 3 letniego przygotowania uczniów do sakramentu bierzmowania Sobota          15.00 salka parafii NMP w Miastku
Jończyk Grzegorz koło etyczno-filozoficzne Środa                   8.00-8.45 sala nr 17
Lewandowska Elzbieta zajęcia z piłki nożnej Piątek              14.10-15.00 Sala sportowa
Matuszkiewicz Dariusz zajęcia z piłki siatkowej chłopców środy              14.10 – 15.00 Sala sportowa
Petryna Sławomir zajęcia e z języka angielskiego poniedziałek 14.15 Sala nr 26
Radziszewska Magdalena zajęcia przygotowujące maturzystów do matury z języka polskiego

 

czwartek          13.20-14.05 Sala nr 26
Roszczak Magdalena zajęcia wyrównawcze oraz przygotowujące do egzaminu zawodowego dla sprzedawców Piątek              13:25-14:10 sala nr 4
Stankiewicz Aleksandra zajęcia e z języka angielskiego środy 13.20-15.oo, Sala nr 9
Stankiewicz Stefan zajęcia przygotowujące maturzystów do matury z geografii

 

zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego technikum spedycji

Poniedziałek lub wtorek 14.10-15.00 (co 2 tygodnie)

środa           8.55-9.40         (co 2 tygodnie)

 

sala nr 5
Stoltmann Alicja zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych gastronomicznych Poniedziałek 14.15-15.00

Piątek               13.25-14.10

Sala nr 18

 

Sala nr 18

Szepel Renata przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego środy lub czwartki    14.15 – 15.00 sala nr 15
Tamborska Katarzyna zajęcia wyrównawcze z języka polskiego poniedziałek       9.50 – 12.30 Biblioteka szkolna
Treder  Joanna zajęcia przygotowujące maturzystów do matury z matematyki Środa              13.20-15.00                 (co 2 tygodnie) sala nr 7
Warsińska Agnieszka zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych Poniedziałek  15.00- 15.45 sala nr 3
Wojtowicz Magdalena zajęcia przygotowujące maturzystów do matury  z języka niemieckiego Środa              13.20-14.10                 (co 2 tygodnie) sala nr 2
Wójtowicz Marzena zajęcia przygotowujące maturzystów do matury  z języka niemieckiego poniedziałek 14.15 – 15.00 sala nr 1
Zwiewka Agnieszka zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego Poniedziałek .14.15-15.00 sala nr 0

Koła zainteresowań

Młodzieżowa Drużyna Strażacka

 strazacy

Szkolne Koło Sportowe

tenis

 sksc

sksd

Koło teatralne Bagałan

 PA130024

Koło wokalne

 SONY DSC

Zajęcia wyrównawcze i zajęcia dodatkowe dla maturzystów

zajeciawyr

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

kucharz, sprzedawca, klasy wielozawodowe

KUCHARZ

 image016

Podstawowe zadania kucharza:

 • · przygotowanie potraw i napojów,
 • · dekorowanie i ekspedycja potraw,
 • · komponowanie posiłków,
 • · przechowywanie, magazynowanie surowców, półproduktów, produktów spożywczych
  i potraw,
 • · przygotowanie, organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami sanitarno – higienicznymi.

kucharz

 

kucharz2Możliwości zatrudnienia:

 • · restauracje, bary, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne,
 • · pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach,
 • · szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki w zakładach pracy,
 • · prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kształcenie praktyczne będzie odbywać się w nowoczesnej pracowni żywienia i pracowni dekorowania i nakrywania do stołu na terenie szkoły.

———————————————————————————

SPRZEDAWCA

Kształcenie zawodowe praktyczne o tym profilu odbywa się  u pracodawcy, a zajęcia z  kształcenia zawodowego teoretycznego odbywają się w szkole

s1

s2


——————————————————————————————————

KLASY WIELOZAWODOWE

nabórlipiec

Szkoła oferuje możliwość kształcenia w następujących zawodach:

murarz, tynkarz, fryzjer, ogrodnik, rolnik,rybak śródlądowy, elektryk, wędliniarz,cukiernik, piekarz, stolarz,monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, kucharz blacharz samochodowy i inne zawody

Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u pracodawców.

Szkoła przyjmie ucznia do klasy wielozawodowej, gdy przedstawi zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia na zajęcia z nauki zawodu. Wówczas uczniowie będą zdobywać w szkole jedynie wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast wiedzę z zakresu wybranego zawodu na okresowych kursach zawodowych organizowanych przez Ośrodki Dokształcania Zawodowego. Umiejętności w wybranych zawodach będą zdobywać podczas nauki zawodu u wybranego przez siebie pracodawcy, przez cały okres edukacji

DSC_2444DSC_2419DSC_2436