Category: Uncategorized

BANKNOTY, MONETY czy KARTA ?

Projekt z NBP

Szkolny Twister

Można już korzystać z naszego szkolnego Twistera, którego znajdziecie przy Audytorium na 1. piętrze

Możecie korzystać z koła do kręcnia, znajdującego się obok lub z wirtualnego na stronie https://www.twister.keller.info.pl/index.php?p=rhy&t=10…

Miłej zabawy na przerwach

Fotowoltaika i solary

Zakończyły się w naszej szkole prace związane z modernizacją instalacji solarnej i montażem instlacji fotowoltaicznej. Prace te ukończono dzięki wsparciu finansowym projektu pt ,, Montaż odnawialnych źródeł energii na obiekcie użyteczności publicznej – Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy w celu realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych”

Projekt ten powstał w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Projekt powstał przy współpracy Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego i Rybackiej Lokalnej Grupy Działania ,,Pojezierze Bytowskie”. Dzięki powstałej instlacji fotowoltaicznej szkoła obniży swoje koszty związane z zużyciem energi elektrycznej , a zmodernizowana sieć solarna pozwoli na czerpanie ciepłej wody z promieni słonecznych.

Rozpoczęliśmy rok szkolny

  W całej Polsce jak również w naszej szkole tym razem 4 września  zainaugurowaliśmy rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Inauguracje rozpoczął dyrektor szkoły Mariusz Treder, który w swoim wystąpieniu życzył uczniom wiary we własne możliwości i osiągnięcie sukcesów w nauce.

Na uroczystej inauguracji gościliśmy przedstawicieli instytucji i firm, z którymi szkoła współpracuje i  realizuje wspólnie różnego rodzaju przedsięwzięcia.

W uroczystości uczestniczyli: Aleksander Szopa radny Powiatu Bytowskiego, prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, które to Miasteckie Towarzystwo Gospodarczego realizuje  projekt podłączenia naszej szkoły do instalacji fotowoltaicznej

Wśród zaproszonych gości był  prezes Zarządu firmy ,,Franklin”, Spedycja, Transport, Magazynowanie Zbigniew Dróżdz. Z spedycyjną firmą ,,Franklin” współpracujemy przy wspólnych przedsięwzięciach dotyczących kształcenia naszych uczniów w technikum spedycyjnym.

Wśród gości był również Komendant Hufca Pracy w Słupsku Piotr Wojciechowski, który realizuje w naszej szkole wiele projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów branżowej szkoły I stopnia

Wśród uczestników uroczystości  znalazło się 140 uczniów klas pierwszych , którzy  rozpoczną naukę w naszej szkole w klasie technikalnej (technikum spedycji, technikum żywienia i usług gastronomicznych) i czterech klasach branżowej szkoły I stopnia w zawodach: kucharz, piekarz, sprzedawca, elektryk, fryzjer, mechanik samochodowy, stolarz, murarz, monter zabudowy i rolnik

Porozumienie z MTG

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy naszą szkołą a Miasteckim Towarzystwem Gospodarczym. W imieniu Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego porozumienie podpiał prezes Zarzadu MTG Aleksander Szopa, zaś ze strony szkoły dyrekor Mariusz Treder.

Porozumienie zaklada m.in: propagowanie wśród młodzieży działań proekologicznych związanych z pozyskiwaniem odnawialnych źródeł energii. Umożliwienie uczniom szkoły uczestnictwo w prelekcjach dotyczących zielonej energii. Umowa zakłada również promocje Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego wśród społeczności szkolnej. Obie strony zobowiązały się  do realizacji przedsięwzięć dotyczących montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii oraz   wspólne pozyskiwanie środków unijnych na realizację działań związanych z odnawialnymi źródłami energii

Granty PPGR – OŚWIADCZENIE

Gmina Miastko zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności nazagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci zrodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Miastko a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu w okresach co 6 miesięcy oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu.

Składanie oświadczeń powinno nastąpić w poniższych terminach:

1. Do dnia 27 września 2023 r.

2. Do dnia 27 marca 2024 r.

3. Do dnia 27 września 2024 r.

4. Do dnia 27 marca 2025 r.

W związku z tym pierwsze oświadczenie należy złożyć do dnia 27 września 2023r. Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta lub pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko w godzinach pracy urzędu w okresie od 01.09.2023 – do 27.09.2023 r. Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), z którym była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

W przypadku pytań proszę o telefon.

.Małgorzata Budnik-Żabicka

Główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych, promocji i kultury

+48 59 857 07 33

Pomóżmy Agnieszce

 Witajcie,  Jako była klasa rocznika 1999-2004 r. ZSRCKU zwracamy się do Was o wsparcie naszej koleżanki która uległa tragicznemu wypadkowi na terenie Wielkiej Brytanii.  Agnieszka Tomasik absolwentka ZSRCKU w Łodzierzy w latach 1999-2004 r. Pochodząca z Biesowic ,a aktualnie mieszkająca w Okehampton w Wielkiej Brytanii.  

Wraz ze swoim mężem   Krystianem Zblewskim ,z którym  poznali się jeszcze w szkole średniej, od prawie 25 lat idą razem przez życie, będąc dla siebie ogromnym wsparciem. A ich życie nie zawsze jest łatwe. Agnieszka zmaga się bowiem z nieuleczalną chorobą, jaką jest stwardnienie rozsiane.

Mimo bólu, który towarzyszył jej niemal codziennie, rozświetlała najbliższym każdy dzień – swoim uśmiechem i radością. Trudności tylko scementowały rodzinę, Krystian z Agnieszką razem pracowali, razem rozwiązywali problemy, starając się zapewnić swoim dzieciom wszystko, co najlepsze.Od ponad 15 lat mieszkają w Anglii. Będziemy wdzięczni za wsparcie choć w najmniejszym stopniu finansowym czy też propagującym tą zbiórkę w social media ,a także za modlitwę i dobre słowo. Wierzymy w solidarność uczniowską i życzymy Wam powodzenia w uczniowskich poczynaniach.  

Klasa Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego rocznik 1999-2004 r.       

Poniżej linki do zbiórki w Polsce

Wsparcie Agnieszki | zrzutka.pl

Walentynkowa zbiórka krwi

14 lutego 2023 roku odbyła sie Walentynkowa Zbiórka Krwi , którą organizowaliśmy razem z Miasteckim Stowarzyszeniem Motocyklowym ” Gryf”.

Jesteśmy dumni ,gdyż do akcji oprócz uczniów i absolwentów naszej szkoły włączyli się mieszkańcy Miastka  i okolic , krew oddało 40 osób ,zebraliśmy 18 litrów krwi pełnej.

Upominek w postaci sesji zdjęciowej ufundowanej przez panią Karolinę Zaremba WIDZĘ TO TAK PHOTO wylosował pan Robert z Miastka.

Wszyscy krwiodawcy otrzymali upominki od firmy Goodvalley z Przechlewa oraz od Wójta Gminy Koczała Grzegorza Pietrzaka . Każdy skosztował pysznych rogalików upieczonych przez uczniów II Klasy BS Kucharz w Łodzierzy oraz  mógł wypić kawę lub herbatę .

Dziękujemy naszym partnerom :

MSM Gryf Miastko

PSB Mrówka 

Motosępy

Widzę To Tak Photo

Gmina Koczała

Tygodnik Miastecki

Good Valley

Wspieramy WOŚP

My również wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wolontariuszki z klasy II Technikum Oliwia Barej i Kinga Potomska w czasie zbiórki na WOŚP

Podsumowanie 2022 roku

Już tradycyjnie koniec roku kalendarzowego jest okazją na podsumowanie  roku 2022 i wybraniu 10 najważniejszych wydarzeń z życia szkoły. Oto naszym zdaniem 10 subiektywnych najważniejszych wydarzeń mijającego roku

Rok 2022 r. był rokiem wybuchu wojny w Ukrainie. O potrzebujących nie zapomniała równiez społecznośc szkolna. W marcu w szkole przygotowano zbiórke żywnosci oraz środków opatrunkowych. Nie była to jedyna akcja charytatywna w szkole. Zebrano pieniądze na pomoc dla Krzyśka oraz w grudniu przygotowano ,,Szlachetną paczkę”

W kwietniu gościliśmy w naszych progach ósmoklasistów, których zapoznaliśmy z ofertą edukacyjną szkoły i zaprezentowaliśmy bazę dydaktyczną naszej placówki

Rok 2022 to rok sukcesów naszych uczniów w konkursach kulinarnych. W maju nasze uczennice zdobyły tytuł wicemistrza powiatowego Master Chefa w Bytowie, zaś we wrześniu w Pomlewie nasza reprezentacja zdobyła I miejsce w czwartej edycji konkursu kulinarnego  pt Grzybobrania dla Gastronomii.

Mijający rok to rok aktywnej współpracy z Komendą 11-19 Ochotniczego Hufca Pracy w Słupsku, która zaowocowała m.in udziałem w projekcie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej, piknikiem sportowym z Hufcem Pracy czy turniejami sportowymi

Nowością w tym roku szkolnym było zorganizowanie przez Samorząd Uczniowski ,, Otrzęsin” dla klas pierwszych,. Impreza miała charakter zabawowo-sportowy. Wcześniej w częsci oficjalnej pierwszoklasiści złożyli ślubowanie

Po okresie pandemi wróciliśmy do organiacji uroczystości szkolnych i państwowych. W tym roku odbyły sie tradycyjne uroczystości zwiazane z Dniem Edukacji Narodowej i Świętem Odzyskania Niepodległosci.

W tym roku odbył się Jubieleuszowy XX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły w Łodzierzy. Konkurs organizowany jest od 2000 r.

Listopad 2022 r. to sukcesy naszych tenisistów stołowych. Żeńska reprezentacja ZSP w Łodzierzy została drużynowym mistrzem powiatu bytowskiego , zaś nasza męska reprezentacja zdobyła trzecie miejsce w Mistrzostwach Powiatu Bytowskiego w tenisie stołowym chłopców.

W listopadzie gościliśmy Daniela Władomirowa uczestnika 11 polskiej edycji MasterChefa, który przerowadził warsztaty kulinarne dla naszej młodzieży

W związku z wysokimi kosztami energii elektrycznej i cieplnej udało nam się zmodernizować cześciowo sieć grzewczą w szkole oraz wymienić na sali sportowej oświetlenie na energooszczędne.