Granty PPGR – OŚWIADCZENIE

Oświadczenia o utrzymaniu efektów projektu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z

rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój

cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na

zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z

rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą

Miastko a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy

obdarowany zobowiązany jest do składania przez okres 2 lat od daty

zakończenia projektu w okresach co 6 miesięcy oświadczenia o utrzymaniu

efektów projektu.

Składanie oświadczeń powinno nastąpić w poniższych terminach:  

2. Do dnia 27 marca 2024 r.

3. Do dnia 27 września 2024 r.

4. Do dnia 27 marca 2025 r.

W związku z tym  oświadczenie należy złożyć do dnia 27 marca 2024 r.  Proszę

wydrukować oświadczenia w kolorze.

Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy

dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta lub pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w

Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko w godzinach pracy urzędu w

okresie od 01.03.2024 – do 27.03.2024 r.

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), z którym

była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletności przez ucznia od

czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Z poważaniem

Małgorzata Strąpoć

Urząd Miejski w Miastku

Comments are closed.