Spotkanie z doradcą zawodowym

Dnia 11 marca 2021r. w naszej szkole odbyło się spotkanie on-line z  doradcązawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Bytowie z filią w Miastku p. Małgorzatą Antoniuk.  Spotkanie dotyczyło  wejścia na rynek pracy młodzieży po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej.  

Pani Małgorzata zapoznała młodzież z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi rynku pracy dla młodych ludzi. Przedstawiła informacje na temat  jak znaleźć pracę spełniającą oczekiwania  przyszłych absolwentów szkół średnich. Omówiła również najważniejsze zagadnienia dotyczące rejestracji bezrobotnego, rejestracji poszukującego pracy, prawa i obowiązki osoby bezrobotnej, formy aktywizacji oraz formy wsparcia finansowego dla osób poszukujacych  pracę.  W spotkaniu udział wzięli uczniowie kończący szkołę z klasy IV Technikum Spedycji i IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Spotkanie zorganizował pedagog szkolny MaciejBatruch.

Comments are closed.