Uczniowie ZSP w Łodzierzy poznają prawa i obowiązki młodocianego pracownika

Dnia 08.09.2021r. odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla nowoprzyjętych uczestników 11-19 Hufca Pracy w Słupsku, uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy. Komendant jednostki Piotr Wojciechowski wraz z wychowawcą Anną Mularczyk przedstawił podstawowe wiadomości dotyczące praw i obowiązków młodocianego pracownika.

Foto 1-Pomoc w wypisywaniu dokumentów rekrutacyjnych.

Młodzież dowiedziała się o wymiarze czasu pracy wynikającego z obowiązkowego programu zajęć szkolnych i praktycznych, a także konieczności przestrzegania zasad BHP. W trakcie spotkania omówiono również zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, miesięcznego wynagrodzenia przysługującego młodocianemu oraz informacji na temat obowiązkowego prowadzenia dzienniczka praktyk w trzyletnim okresie nauczania.

Foto 2 Spotkanie informacyjne z nowoprzyjętymi uczestnikami

Kadra opiekuńczo-wychowawcza wspomniała także o działającej w hufcu samorządności młodzieży biorącej udział w różnorodnych przedsięwzięciach i inicjatywach. Dodatkowo przedstawiono konkursy wewnątrzhufcowe, wojewódzkie, oraz wydarzenia, które będą realizowane w najbliższych miesiącach.

Foto 3 Spotkanie informacyjne z nowoprzyjętymi uczestnikami


Na zakończenie rozdano uczestnikom informatory dla pracowników młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz materiały promocyjne w postaci długopisów i smyczy. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie młodzieży, która nie tylko słuchała, ale przede wszystkim zadawała wiele pytań i brała aktywny udział w dyskusji

    Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Pakos

Comments are closed.