Nowe komputery w szkole

Szkoła nasza wzbogaciła się o 19 nowych komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej. Komputery służyć będą nie tylko na zajęciach z informatyki, ale również w nauczaniu przedmiotów zawodowych oraz w przeprowadzeniu egzaminów zawodowych w nowej formule.

Nowy sprzęt został zakupiony w ramach powiatowego programu wymiany pracowni komputerowych w szkołach ponadpodstawowych powiatu bytowskiego.  Koszt inwestycji to 51.000 zł .  Zmodernizowano również pracownie komputerową dokonując poprawy funkcjonowania sieci internetowej.

Comments are closed.