Podsumowanie 2020 r.

Tradycyjnie  koniec roku kalendarzowego jest okazją na podsumowanie mijającego  roku 2020 i wybraniu 10 najważniejszych wydarzeń z życia szkoły. Mimo okresu pandemii i zawieszeniu częściowo zajęć lekcyjnych w formie stacjonarnej przedstawiamy najważniejsze naszym zdaniem wydarzenia z życia szkoły mijającego roku

W lutym w ramach Walentynek w naszej szkole została przeprowadzona Walentynkowa Akcja Zbiórki Krwi. Na nasz apel odpowiedziało wiele osób, choć nie wszyscy mogli oddać krew, łącznie zebraliśmy 15,8 l krwi pełnej .

Jak co roku w szkole nie zabrakło spotkań profilaktycznych na temat uzależnień oraz spotkania z przedstawicielami PUP w Bytowie i Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta w Bytowie

W marcu odbyło się spotkanie uczniów klas spedycyjnych z prezesem zarządu firmy ,,Franklin” Zbigniewa Dróżdżem  Spotkanie odbyło się w ramach współpracy ZSP w Łodzierzy ze spedycyjną firmą ,,Franklin”

Od marca z przerwami zostają zwieszone zajęcia stacjonarne w szkole a zajęcia lekcyjne odbywają się w sposób zdalny

Sytuacja pandemiczna w Polsce i na świecie wymusiła nowe warunki pracy w szkole. W tym roku po raz pierwszy w historii ze względu na pandemie przeprowadziliśmy wybory do Samorządu Szkolnego w sposób on line

Pandemia spowodowała zmiany w terminach maturalnych oraz w harmonogramie rekrutacji uczniów do klas pierwszych. W tym roku utworzyliśmy dodatkowo oddział klasy wielozawodowej w Branżowej Szkoły I stopnia

Szkoła nasza po długim  oczekiwaniu przyłączona została do sieci internetowej światłowodowej w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w skrócie OSE

,,Mamy to”. Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły przystąpili do #gaszynchallenge

W listopadzie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w sposób on line   w wydarzeniu – Pomorskie Dni Przedsiębiorczości – Event Power 2 Work. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości

W ramach projektu ,,Aktywna Tablica” w grudniu nasza szkoła wzbogaciła się o 6 nowoczesnych interaktywnych monitorów dotykowych

Comments are closed.