Mój wymarzony zawód-konkurs foto

Biblioteka ZSP w Łodzierzy zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym na projekt kalendarza 2021 pt. „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

REGULAMIN KONKURSU

I.       CELE KONKURSU:

• Zwizualizowanie zawodu, w którym uczeń się kształci

•  Prezentacja twórczości uczniów

• Kształtowanie właściwego stosunku do rozwoju zawodowego

• Promocja kształcenie zawodowego

• Pobudzanie wyobraźni i kreatywności

• Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu

•Wyłonienie najciekawszych prac konkursowych

II. ORGANIZATOR KONKURSU:

 Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku  oraz 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku.

III. TERMIN KONKURSU: 

Rozstrzygnięcie zmagań odbędzie się w 11-19 Hufcu Pracy – 04 grudnia 2020 roku.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

•        Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy.

•        Warunkiem udziału jest nadesłanie 12 zdjęć obrazujących czynności wykonywane na zajęciach praktycznych. Zdjęcia mają dotyczyć zawodów, w których kształcą się uczniowie.  Powinny być dobrej jakości, z zachowaniem zasad obowiązujących  na zajęciach praktycznych (odpowiedni strój roboczy, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, rękawice, fartuch, maseczki itd.)

Wykonane  i zapisane zdjęcia na płytce CD ROM lub pendrive należy dostarczyć do biblioteki do 12.11.2020 roku. Do każdego zdjęcia należy dołączyć informację z hasłem lub tytułem przewodnim na temat wykonywanych prac i danego zawodu.

• Projekt zdjęć może być przygotowywany przez zespoły dwuosobowe.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w bibliotece ZSP w Łodzierzy. Dla zwycięzców czekają nagrody rzeczowe ufundowane przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku  oraz 11-19 Hufiec Pracy w Słupsku..

Comments are closed.