NIE-uzależnieniom

W naszej szkole odbyły się spotkania  profilaktyczne dotyczące „Komputer, Internet, gry – rozrywka czy uzależnienie” oraz „Bezpieczna szkoła” przeprowadzone przez Agencje Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina. W programach wzięły udział klasy II Sprzedawca-wzw, I Technikum Spedycji-Żywienia i I wzw.                                     

                               Program „Komputer, Internet, gry – rozrywka czy uzależnienie” miał na celu przekazanie uczniom zjawiska uzależnienia od komputera, Internetu i gier on-line, czynnika ryzyka, uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu życia zagrażających postaw dotyczących używania mediów elektronicznych oraz jak zachować się by zmniejszyć ryzyko uzależnienia i gdzie można szukać pomocy.

Natomiast program „Bezpieczna szkoła” miała na celu podniesienie bezpieczeństwa i zapobieganie agresji w szkole, zapoznanie młodzieży ze specyfika zjawiska przemocy, budzenie empatii wśród młodzieży, uczenie zachowań asertywnych i kształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenie sobie z przemocą.  

Programy sfinansowała Miejsko Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku. Spotkania profilaktyczne były realizowane zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym z powodu panującej pandemii.

Comments are closed.