Lista kandydatów do szkoły

Rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły 12 sierpnia 2020 r.

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasistów

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz ) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -19 sierpnia godz. 12.00 

Comments are closed.