,,W sieci”

W dniach 23 i 25 października w naszej szkole odbyły się spotkania profilaktyczne pt.: ”W sieci” przeprowadzone przez Agencje Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina. Program „W sieci” miał na celu pokazanie uczniom, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu wiążą się z nim również zagrożenia. Młodzi internauci nie zdają sobie z nich sprawę i często je bagatelizują. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się jakie zagrożenia może nieść Internet, zwrócono uwagę na zjawisko cyberprzemocy i uwodzenia w sieci, zagrożeń wynikających z rozmów z nieznajomymi oraz poinformowano o regułach bezpiecznego korzystania z sieci i zasadach reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. Zajęcia przeprowadzono we wszystkich  klasach pierwszych.

Spotkania profilaktyczne zostało sfinansowane z funduszy Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.

Comments are closed.