Ola otrzymała stypendium premiera

Aleksandra Konik z klasy IV technikum spedycji  została stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Ola znalazła się wśród najlepszych uczniów z województwa pomorskiego, którym przyznano stypendium. Aby zostać stypendystą premiera trzeba było spełnić jedno z dwóch kryteriów. Być najlepszym uczniem w szkole, z najwyższą średnią ze świadectwem z wyróżnieniem bądź wykazać się szczególnymi osiągnięciami, lokatami w konkursach przedmiotowych i dobrymi wynikami z przedmiotów obowiązkowych. Uroczystość wręczania stypendiów odbyła się 27 listopada br. w sali audytoryjnej Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.

Comments are closed.