Archive for: 25 marca, 2020

Apel do pracodawców

Szanowni Pracodawcy

Rzemieślnicy szkolący uczniów młodocianych pracowników

W związku z pandemią koronawirusa – w ubiegłym tygodniu Związek Rzemiosła Polskiego trzykrotnie przekazał w sieci organizacji rzemiosła informacje na temat wyjątkowości sytuacji. Dotyczą one sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych.

W działaniach tych widzimy potrzebę dbałości i szacunku do prawnych relacji pomiędzy pracodawcami i uczniami młodocianymi pracownikami. Jednakże nie możemy zapominać, że podejmowane decyzje odnoszą się do sytuacji, do tej pory nam nieznanych i nieprzewidywalnych w najbliższej przyszłości.

W tych okolicznościach najistotniejsza jest dbałość o bezpieczeństwo zdrowia i życia młodych adeptów nauki zawodu w rzemiośle.

Dodatkowo przekazaliśmy Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej, wydany i upowszechniony w dniu 13 marca 2020 r. zawierający zalecenie, aby zwolnić pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Jako organizacja rzemiosła, świadomie wykonująca funkcje pieczy nad młodzieżą uczącą się zawodu w rzemiośle, rekomendujemy uwzględnienie tych zaleceń.

Apelujemy do wszystkich pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego o podjęcie adekwatnych do sytuacji i zgodnych z oczekiwaniami uczniów i ich rodziców decyzji.

Związek Rzemiosła Polskiego

Warszawa, 16 marca 2020 r.

Informacja ze Spółki PKS Bytów

INFORMACJA
Spółki PKS Bytów S.A. sprawie zakupu biletów dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych na kwiecień 2020 r.
z Art. 5. 1.  ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 1 lutego 2018 r. poz. 295)
„Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego  w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.” – skorzystać z 49% ulgi w danym miesiącu można tylko i wyłącznie kupując imienny bilet
miesięczny.
Jeżeli zajęcia w szkołach zostaną wznowione 14 kwietnia br. będzie można korzystać  z naszych usług kupując bilet miesięcznych z 49% ulgą lub dojeżdżać do szkoły kupując bilety jednorazowe zwykłe.
Każdy kto kupi bilet miesięczny wcześniej –  przed 14 kwietnia – a przerwa w działalności szkół zostanie przedłużona będzie miał prawo do jego zwrotu w kasie Spółki.

Praca biblioteki w ZSP w Łodzierzy

Biblioteka ZSP w Łodzierzy od 25 marca 2020r. rozpoczęła pracę zdalną i zapewnia stały kontakt z czytelnikami za pośrednictwem poczty elektronicznej: ranczolodzierz@wp.pl lub e-dziennika na Librusie

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów do zgłaszania ewentualnych pytań i zadań drogą mailową. Przygotowanie odpowiedzi będzie wymagało czasu, dlatego będą one wysyłane następnego dnia. Biblioteka codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 będzie przyjmować zapytania od czytelników i udzielać im informacji bibliotecznych. Podpowie również, jak i gdzie szukać w sieci sprawdzonych i rzetelnych źródeł informacji, ułatwiających samodzielną naukę w domu.

W związku z tym, że podczas pandemii Biblioteka ZSP w Łodzierzy nie może udostępniać książek bezpośrednio do rąk czytelników, polecamy cyfrową bibliotekę – Wolne Lektury, w której znajduje się 5571 darmowych utworów i ponad 600 audiobooków. Z Wolnych Lektur literaturę pobierać można w kilku formach – plikach PDF, MOBJ, EPUB oraz MP3. W razie trudności w korzystaniu z serwisu https://liblink.pl/wqjc1ftXDi

Biblioteka ZSP, udzieli pomocy merytorycznej.