Archive for: 11 marca, 2020

Komunikat o zawieszeniu zajęć w szkole

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikającej  z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy informuje o   zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych od dnia 12 do 25 marca 2020 r.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.  Decyzję o ewentualnym odwołaniu tych zajęć podejmuje pracodawca!
 • Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

 

Bieżące informacje proszę śledzić na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

 

Ważny komunikat

Rodzice !

Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej apeluję, abyście Państwo nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, proszę zgłosić się niezwłocznie do oddziału zakaźnego i powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną.

W związku z informacjami na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa zwracam szczególną uwagę na konieczność zachowania higieny i częste mycie rąk.

Jednocześnie pragnę uspokoić Państwa, że podejmowane działania informacyjne mają charakter profilaktyczny. Jeżeli nie doszło do kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Więcej szczegółowych informacji, w tym również dotyczących zasad podróżowania znajdziecie Państwo na stronach:

https://gis.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

O spedycji w praktyce

W środę 11 marca 2020 r. dwie klasy pierwsze technikum spedycji na swoich zajęciach gościły prezesa zarządu firmy ,,Franklin” Zbigniewa Dróżdża. Na spotkaniu zaproszony gość przedstawił zalety i wady zawodu spedytora oraz omówił jakie predyspozycje powinien posiadać dobry spedytor. Zebrani na spotkaniu uczniowie wymieniali poglądy na temat dobrych i złych stron pracy w spedycji. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy naszej szkoły z firmą spedycyjną ,,Franklin”.