Sprzedawca

SPRZEDAWCA

s2

Kształcenie zawodowe praktyczne o tym profilu odbywa się  u pracodawcy, a zajęcia z  kształcenia zawodowego teoretycznego odbywają się w szkole

Uczennice na zajęciach w BS I stopnia w zawodzie sprzedawca

Comments are closed.