Uczniowie OZE w Łodzierzy na praktykach

Zakończono pierwszy etap wymiany grzejników w naszej szkole. Dzięki pomocy uczniów z klas Technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku pod opieką nauczycieli zawodu: Przemysława Kwiatka, Romana Dykyja, Józefa Kaczmarka i Andrzeja Mynio wymieniono w ramach zajęć praktycznych łącznie 21 grzejników. w salach lekcyjnych i szatni. Dyrekcja szkoły dziękuję Panu Wicestaroście Romanowi Ramionowi i Pani Dyrektor ZSOiT w Miastku Alinie Horajskiej za pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia, a uczniom i ich opiekunom za pracę i zaangażowanie. Wymienione grzejniki poprawią efektywność ogrzewania i pozwolą na oszczędniejsze funkcjonowanie szkoły.

Comments are closed.