Hybrydowe nauczanie-informacje

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie żółtej będzie realizowana nauka w formie mieszanej (hybrydowej) a w strefie czerwonej nauka będzie realizowana na odległość

.

Od poniedziałku, 19 października br. uczniowie naszej szkoły przejdą na system mieszany (hybrydowy),  Oznacza to, że część uczniów będzie miała zajęcia w szkole pozostali zdalnie.

Uczniowie  Branżowej Szkoły I stopnia będący młodocianymi pracownikami realizować będą naukę zawodu u pracodawców (wg dotychczasowego planu lekcji)  jeśli nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Wszystkie zajęcia praktyczne w technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum spedycji i BS I stopnia w zawodzie kucharz odbywać się będą w systemie stacjonarnym w szkole.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). Internat w ZSOiT w Miastku funkcjonuje normalnie. Uczniowie zamieszkujący w internacie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych w szkole.

Zajęcia zdalne i zajęcia w szkole odbywać się będą wg dotychczasowego planu lekcji w sposób rotacyjny czyli 1 tydzień nauki zdalnej, następny tydzień nauki w szkole.

W załączniku harmonogramy zajęć

Comments are closed.