Archive for: lipiec 2023

Lista kandydatów-19 lipca 2023 r.

Lista kandydatów-19 lipca 2023 r.

Jeżeli chcesz sprawdzić wyniki rekrutacji na dzień 19 lipca 2023 roku wejdź na poniższy adres:

zobacz
https://www.powiatbytowski.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół znajdują się na tablicy ogloszeń w szkole

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami dla kandydatów !!!

Nazwa profiluPróg punktowy
Technik spedytor 65
Technik żywienia i usług gastronomicznych 61
Branżowa Szkoła I stopnia- kucharz 1
Branżowa Szkoła I stopnia- sprzedawca 1
Branżowa Szkoła I stopnia- klasa wielozawodowa 1

Aby zostać uczniem szkoły należy dostarczyć oryginalne świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach testów ósmoklasistów

Zapytania w sprawie rekrutacji można kierować na e-mail zsp@lodzierz.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu 59 857 2409 lub osobiście w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klas Branżowej Szkoły I stopnia (z wyjątkiem klasy o profilu kucharz z praktykami w szkole) muszą dostarczyć do szkoły zaświadczenie o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły -27 lipca godz. 10.00 

więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

Składanie dokumentów-ósmoklasiści

W dniach od 6 do 12 lipca zapraszamy do składania w sekretariacie szkoły dokumentów -świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.