Archive for: 8 września, 2020

Wywiadówka -klasy pierwsze

Spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami klas-16.09 2020 r. (środa) godz. 15.30

klasawychowawcanr saliuwagi
1 TECHNIKUMAlicja Stoltmann3uczniowie technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych
1 BS 1 St SPRZEDAWCA/WZWDariusz Matuszkiewicz26Uczniowie w zawodzie sprzedawca i stolarz
1 BS 1 St KUCHARZ/WZWAgnieszka Zwiewka2Uczniowie w zawodzie kucharz, elektryk, i rolnik
1 BS 1 St klasa wieozawodowaBeata Grzybowska16Uczniowie w zawodzie kucharz (praktyki poza szkołą), fryzjer, mechanik, murarz,

W trosce o bezpieczeństwo prosimy o założenie maseczek zakrywających nos i usta oraz o dezynfekcję rąk przy  wejściu do szkoły.

Powszechny Spis Rolny

W całej Polsce właśnie rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny, który potrwa od1 września do 30 listopada 2020 r.
To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat wewszystkich krajach Unii Europejskiej. Dane ze spisu są wykorzystywane dotworzenia krajowej polityki rolnej i do kreowania nowych narzędzi WspólnejPolityki Rolnej.
Udział w spisie jest obowiązkowy i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolneprowadzące działalność rolniczą.
Podstawową i najwygodniejszą formą udziału w spisie jest samospisinternetowy. Wystarczy wejść na stronę  <http://spisrolny.gov.pl>http://spisrolny.gov.pl  i wypełnić elektroniczny formularz. Każdy rolnikbędzie mógł dokonać spisu w domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie zInternetem. Rolnicy nie mający takiej możliwości, będą mogli skorzystać zespecjalnie do tego celu przygotowanego punktu spisowego w urzędzie gminy. Wrazie jakichkolwiek problemów można skontaktować się z infoliniąstatystyczną: 22 279 99 99. Po połączeniu się z numerem i wybraniu „1”uruchamia się infolinia spisowa. Można również wybrać opcję „Spisz się przeztelefon” i połączyć się z rachmistrzem w celu przeprowadzenia spisu przeztelefon.
Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się, że to dużo,jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będądotyczyć każdego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą m.in. powierzchnigruntów, zasiewów, o zwierzętach gospodarskich, budynkach, ciągnikach,ochronie roślin, nawozach, aktywności ekonomicznej. Dokładny zakreszbieranych informacji można odnaleźć na stronie  <http://spisrolny.gov.pl>http://spisrolny.gov.pl.
Bezpieczeństwo danych
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane we wszystkichbadaniach przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy izapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Osoby wykonujące prace spisowe są prawnie zobowiązane do przestrzeganiatajemnicy statystycznej.  Dane pozyskane podczas spisów mogą byćwykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznychoraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przezsłużby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danychuzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, podrygorem odpowiedzialności karnej.