Archive for: 7 września, 2020

Kiermasz podręczników

Od 8 do 11 września można przynosić do biblioteki podręczniki na sprzedaż. W tym czasie nie będzie można ich zakupić. Sprzedaż podręczników rozpocznie się dopiero od  wtorku 15 września. W związku z pandemią podczas kiermaszu będą obowiązywały ustalone procedury. Szczegółowy regulamin będzie wywieszone na drzwiach biblioteki.

Egzaminy maturalne-poprawkowe

Egzamin poprawkowy maturalny odbędzie się 8 września 2020  r. godz. 14.00

Wniosek o egzamin poprawkowy należy składać do 14 sierpnia 2020 r. Wniosek można składać osobiście w sekretariacie szkoły lub elektronicznie skan wniosku na adre szkoły zsp@lodzierz.pl