Archive for: 8 maja, 2020

Komunikat w sprawie rekrutacji

Informujemy, że od 11 maja 2020 r. uczniowie VIII klas szkół podstawowych mogą składać podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Podanie składa się w sekretariacie szkoły wskazanej w pozycji pierwszej. Można je złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły.

Termin składania podań upływa zdniem 23 czerwca 2020 r.

UWAGA!!!, podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej.

Od 26 czerwca 2020 r.szkoły będą także przyjmowały kopie lub oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie opublikowało dotychczas terminarza dalszej części rekrutacji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących procesu rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych prosimy o kontaktowanie się telefoniczne 59 857 24-09 lub e-mail z sekretariatem – zsp@lodziez.pl