Archive for: kwiecień 2020

Przedłużone kszałcenie na odległość

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.


Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował
o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Nowe terminy matury i egzaminów zawodowych

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Tegoroczni absolwenci !!!

Nikt z nas się nie spodziewał, że w tym roku nie będzie mi dane osobiście wręczyć świadectw, uścisnąć Wam dłoń i pogratulować ukończenia szkoły

W tym roku nie macie również możliwości przystąpienia w maju do egzaminu dojrzałości. Pomimo  przesunięcia terminu matur, spowodowanego pandemią,  wierzę, że jesteście przygotowani dobrze i odpowiedzialnie podejdziecie do tej ważnej próby. 

Po skończeniu szkoły Wasze drogi zapewne się rozejdą i nie będziecie spędzać już ze sobą tyle czasu, co w szkolnych ławkach. Mam nadzieję jednak, że w Waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzonych szkolnych lat.

Nam nauczycielom Wasza przyszłość leży nam  na sercu. Dokładaliśmy wszelkich starań, by dobrze przygotować Was nie tylko do matury i egzaminów zawodowych, ale także do dorosłego i odpowiedzialnego życia.

Drodzy absolwenci, życzę Wam połamania piór na czekających Was egzaminach, życzę udanych decyzji dotyczących wyboru szkół bądź pracy zawodowej, życzę powodzenia w życiu osobistym Wszystkim tegorocznym absolwentom życzę sukcesów i powodzenia w dorosłym już życiu, wszystkiego dobrego !

                                                                                          Mariusz Treder

                           Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy

Wiosenna przerwa świąteczna

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

 

Poniżej publikujemy informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Podstawy prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zwolnienie z praktyk uczniów BS I stopnia

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568).

„Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,z późn. zm.) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z  obowiązku świadczenia pracy.”

 

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami uczniów – pracowników młodocianych czy w okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkole mają obowiązek uczęszczania na praktyki przekazujemy link do strony internetowej Cechu Rzemiosł Różnych w Bytowie z wyraźnym wyjaśnieniem tych wątpliwości :

http://www.cechbytow.pl/news/131/n/118

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia on-line

W całej Polsce trwają zajęcia na odległość. Uczniowie naszej szkoły również uczestniczą w zdalnym nauczaniu. Na zdjęciu nauczyciel języka angielskiego Sławomir Petryna prowadzący zajęcia on-line z języka angielskiego