Archive for: 3 marca, 2020

Spójrz inaczej -warsztaty

Warsztaty profilaktyczne „Spójrz inaczej”.

Dnia 28.02.2020r. w naszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez panią Monikę Piefkę z Ośrodka Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa dla klas I Sprzedawca – wzw (SP) i I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych – Spedycji (SP).

Celem programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” było rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów, w tym umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, kształtowania pozytywnej samooceny i pozytywnego obrazu siebie. Zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom w klasie/grupie rówieśniczej i odrzuceniu rówieśniczemu poprzez tworzenie warunków do rozwoju empatii i zdolności przyjmowania perspektywy drugiego człowieka, które służą wspieraniu rozwoju umiejętności współpracy i wspólnej zabawy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów/konfliktów oraz umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji. Jak również zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, zachowaniach prozdrowotnych, zasadach bezpieczeństwa i niektórych zagrożeniach dla zdrowia, w tym związanych z używaniem szkodliwych substancji chemicznych.

  Warsztaty zostały dofinansowane przez Miejsko – Gminną Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.