Archive for: Październik 2019

Nowe książki w bibliotece

Biblioteka ZSP w Łodzierzy otrzymała dotację w wysokości 6.000 zł z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych w ramach priorytetu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.  Autorką wniosku była bibliotekarka szkolna Katarzyna Tamborska. Za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Gdańsku do Wojewody Pomorskiego wpłynęło 99 wniosków szkół i jeden wniosek biblioteki pedagogicznej na łączną kwotę 880 120 zł.

      Książki są już udostępniane czytelnikom i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zachęcamy wszystkich do regularnego odwiedzenia naszej biblioteki szkolnej, bo naprawdę warto. Oto pełna lista zakupionych książek:

lista nowych książek w bibliotece

 

Zbiórka dla Neli

W październiku 2019 r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły pod opieką Joanny Treder włączył się w akcje ,,Pomóżmy Neli”. Celem akcji była zbiórka charytatywna dla chorej trzy letniej dziewczynki Neli Trzebiatowskiej z Koczały. Była to zbiórka na zabieg Fibrotomi.

Zbiórka miała na celu zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek . W tym celu Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs dla wszystkich klas  na ich zebranie

 

Oto wyniki:

I miejsce– klasa III Technikum spedycji/żywienia i usług gastronomicznych-13,30 kg

II miejsce–  klasa I Technikum spedycji/żywienia i usług gastronomicznych-10,20 kg

III miejsce– klasa III BS I stopnia w zawodzie sprzedawca/wzw-5,76 kg

IV miejsce– klasa IVTechnikum spedycji/żywienia i usług gastronomicznych-5,06 kg

V miejsce-klasa I BS I stopnia wielozawodowa po gimnazjum -3,72 kg

VI miejsce -klasa II Technikum spedycji/żywienia i usług gastronomicznych-1,26 kg

VII miejsce klasa  I Technikum spedycji/żywienia i usług gastronomicznych po szkole podstawowej-1,20 kg

VIII miejsce– klasa III BS I stopnia w zawodzie kucharz/wzw- 1 kg

IX miejsce– klasa I BS I stopnia w zawodzie kucharz/wzw po szkole podstawowej-0,86 kg

 

Razem zebraliśmy 42,36 kg. Wszystkim bardzo dziękujemy a zwycięzcom gratulujemy.

Zbiórkę przeprowadzono we współpracy z spedycyjną firmą ,,Frankilin” z Miastka

,,W sieci”

W dniach 23 i 25 października w naszej szkole odbyły się spotkania profilaktyczne pt.: ”W sieci” przeprowadzone przez Agencje Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina. Program „W sieci” miał na celu pokazanie uczniom, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu wiążą się z nim również zagrożenia. Młodzi internauci nie zdają sobie z nich sprawę i często je bagatelizują. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się jakie zagrożenia może nieść Internet, zwrócono uwagę na zjawisko cyberprzemocy i uwodzenia w sieci, zagrożeń wynikających z rozmów z nieznajomymi oraz poinformowano o regułach bezpiecznego korzystania z sieci i zasadach reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. Zajęcia przeprowadzono we wszystkich  klasach pierwszych.

Spotkania profilaktyczne zostało sfinansowane z funduszy Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.

Alarm w szkole-ćwiczenia p-poż

Kilka minut od rozpoczęcia alarmu trwała akcja ewakuacji uczniów i pracowników szkoły z budynku ZSP w Łodzierzy. To coroczna akcja próbnego alarmu przeciwpożarowego w naszej szkole. Próbny alarm  ma na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z budynku szkoły w razie zagrożenia. Po szybkiej i sprawnie przeprowadzonej ewakuacji z budynku szkolnego  wszyscy ewakuowani udali się na boisko szkolne gdzie nauczyciele złożyli meldunki dyrektorowi szkoły z przeprowadzonej ewakuacji. Próbny alarm kontrolowali i sprawdzali strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miastku.

Na zdjęciu ćwiczenia z próbnego alarmu w 2015 r.

W Łodzierzy recytowali wiersze papieża

W czterdziestą pierwszą  rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II  na Stolicę Apostolską po raz dziewiętnasty w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy odbył się Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Jury w składzie: Bernadeta Zwolska (Biblioteka Pedagogiczna w Miastku) przewodnicząca jury oraz  Ewa Szyca (Biblioteka Publiczna w Miastku)  i Marzanna Kowalczyk (MGOK w Miastku) oceniało recytatorów w trzech kategoriach: kategorii szkoły podstawowe klasy młodsze, szkoły podstawowe klasy starsze  i szkoły ponadgimnazjalne. Wsród recytatorów znaleźli się uczniowie ze szkół podstawowych z Miastka (SP1, SP2),  Wałdowa, Świerzna, Dretynia, Koczały,Brzeźna Szlacheckiego, ZSEU w Bytowie, Technikum w Warcinie, ZSOiT w Miastku oraz ZSP w Łodzierzy

Po wysłuchaniu wszystkich recytatorów  jury postanowiło przyznać nagrody:

Kategoria szkoły podstawowe klasy młodsze (klasy SP IV-VI):

I miejsce-  Antonina Nowicka-SP nr 2 w Miastku                II miejsce – Alicja Klusek- SP w Świerznie
III miejsce – Weronika Zmuda Trzebiatowska-SP w Brzeźnie Szlacheckim

 

 

Kategoria szkoły podstawowe klasy starsze (klasy SP VII-VIII)

I miejsce – Oliwia Ćwiklińska- SP nr 2 w Miastku
II miejsce – Alicja Zdrojewska- SP w Wałdowie
III miejsce – Anna Samson- SP w Wałdowie

 

 

 

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Amelia Klebba -Technikum Leśne w Warcinie
II miejsce – Natalia Malicz- ZSOiT w Miastku
III miejsce –Anna Jensen-ZSEU w Bytowie

 

 

 

 

Wśród gości zaproszonych znaleźli się:  przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku Tomasz Borowski,  proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych ks infułat dr Dariusz Jastrząb, Miroslaw Batruch, Ewa Ostrowska Łukasiewicz z firmy Ergo Hestia w Miastku

Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk zaproszonych gości nagrody i dyplomy. Przyjęli również gratulacje i wyrazy uznania. Dyplomy wręczono również pozostałym uczestnikom.

W czasie wręczania nagród dyrektor Mariusz Treder podziękował wszystkim tym, dzięki którym uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy. Byli to:

-Wicestarosta Bytowski – Roman Ramion

-Rada Miejska w Miastku na czele z przewodniczącym Tomaszem Borowskim

-Burmistrz Miastka-Danuta Karaśkiewicz

-firma Decor Trends z Łodzierzy z prezesem Zarządu Halina Chadeja Dżugalik

-Ergo Hestia w Miastku-Ewa Łuksiewicz Ostrowska

-Dyrekcja ZSP w Łodzierzy

 

 

 

 

Podziękowania otrzymali również organizatorzy konkursu: Beata Grzybowska, Magdalena Radziszewska, Joanna Treder, Mariusz Treder, Maciej Batruch. Dekoracje na konkurs przygotowała Monika Czarnecka a konkurs fotografowała Katarzyna Tamborska

Święto Edukacji Narodowej w Łodzierzy

11 października 2019 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Oto fotorelacja z uroczystości

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

Proszę o składanie wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną do dnia 31 października 2019 r.  (wnioski do pobrania  w sekretariacie lub pobierz ze strony www)

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 4 pkt. 2 Uchwały Nr XIV/103/2016 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 24.03.2016 r. świadczenie przyznaje się w związku z:

 1. przewlekłą lub ciężką chorobą,
 2. ponoszeniem kosztów leczenia specjalistycznego w tym badań diagnostycznych, konsultacji, hospitalizacji i zabiegów rehabilitacyjnych, zakupów lekarstw-w zwiazku z prowadzoną terapią
 3. ponoszeniem kosztów zakupów medycznych środków pomocniczych (okulary, aparaty słuchowe i elementy protetyki stomatologicznej

regulamin świadczeń zdrowotnych

aneks do regulaminu przyznawania świadczeń na pomoc zdrowotną regulamin świadczeń zdrowotnych

 

Szkolenie MDS

Nasza Młodzieżowa Drużyna Strażacka gościła w szkole Juliana Jacesko strażaka z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Miastku, który przeprowadził szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz dokonał instruktażu defibrylatora AED

 

 

Zaproszenie na konkurs

Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Łodzierzy zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wolnych recytatorów do udziału w XIX Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Karola Wojtyły. Konkurs odbędzie się 16 października 2019 r. o godz. 1000  .

Nasz adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy 77-200 Miastko, Łodzierz 11 tel. 0598572409 e-mail zsp@lodzierz.pl .

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń do 10 października 2019 r.

KARTA UCZESTNICTWA-ściągnij

Założenia regulaminowe:

 1. Szkoła typuje maksymalnie trzech uczestników.
 2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji tylko jeden wiersz lub fragment utworu Karola Wojtyły. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
 3. Zgłoszenia powinny zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko recytatora
  • pełna nazwę szkoły , adres i numer telefonu szkoły
  • tytuł utworu przygotowanego do recytacji

,,Niećpa” 2019

W piątkowy wieczór  04.10.2019 r. nasza młodzież pod opieką pedagoga szkolnego Macieja Batrucha wzięła udział w imprezie profilaktycznej „Niećpa” w Słupsku. Niećpa to ogólnopolska akcja poświęcona profilaktyce uzależnień. Organizatorzy chcą namówić młodych ludzi, by powiedzieli „NIE” trzem uzależnieniom: zażywaniu narkotyków i dopalaczy, piciu alkoholu i paleniu papierosów. Na początku młodzież dowiedziała się jak ustrzec się od uzależnień, jakie są ich konsekwencje, gdzie szukać pomocy, jeśli zdecydują się wyrwać z nałogu i jak rozpoznać osobę uzależnioną.  Na scenie opowiadali o tym przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii, Kampanii Społecznej „Stop pijanym kierowcom”. Część muzyczną otworzył rockowy zespół ,,Sto% „z wokalistą Piotrem Nagielem. Następnie po przerwie pojawiła się gwiazda wieczoru Blue Cafe, która swoimi największymi hitami przyciągneła tłumy młodzieży pod scenę. Wyjazd był sfinansowany dzięki Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku.