Archive for: 18 grudnia, 2018

Już dziś planują swoją karierę

Dnia 14 grudnia 2018 r. Młodzieżowe Centrum Kariery w Miastku  w porozumieniu z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy zrealizowało konkurs wiedzy o rynku pracy pn. „Już dziś planuję swoją karierę”.

Konkurs przeprowadzony został w ramach promocji platformy dla młodych ludzi Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży – ECAM i serwisu internetowego dokariery.pl. Adresatami konkursu była młodzież ponadgimnazjalna. Konkurs został przeprowadzony jednoetapowo. Młodzi ludzie rozwiązali quiz, który składał się z 15 pytań. Zadaniem młodzieży było udzielenie odpowiedzi na pytania, które wyświetlane były w formie prezentacji. Wśród pytań znajdowały się zarówno otwarte jak i wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły kwestii znajomości treści zawartych na platformie dokariery.pl jak i zagadnień związanych z doradztwem zawodowym: skutecznej autoprezentacji, świata zawodów, planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej i aktywnych metod poszukiwania pracy. W quizie udział wzięło 9 osób. Po zakończonych zmaganiach dla najlepszych zostały wręczone nagrody w postaci gadżetów z logo ECAM. Najwięcej punktów zdobył Kacper Gaczyński – 20 i tym samym wywalczył pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła Klaudia Rafałowska zdobywając 18 punktów. Trzecie miejsce należało się Krystianowi Maziarz za wynik 16 punktów. Komisja konkursowa zdecydowała się również przyznać dwa wyróżnienia, dla Klaudii Szycy i Katarzyny Wereszko. Główne cele przeprowadzonego konkursu to: zainteresowanie młodzieży planowaniem własnej kariery, zwiększenie wiedzy na temat obecnej sytuacji na rynku racy jak i promocja możliwości, jakie oferuje ECAM.