Archive for: 27 kwietnia, 2018

Pożegnaliśmy absolwentów

W piątek 27 kwietnia pożegnaliśmy kolejny rocznik naszych absolwentów. W tym roku szkołę opuściło 20 absolwentów technikum spedycji i technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uroczystość rozpoczęła sie od przekazania sztandaru nowemu pocztowi. W uroczystości pożegnania tegorocznych absolwentów uczestniczyli zaproszeni goście m.in. wicestarosta bytowski Zbigniew Batko i przewodnicząca Rady Rodziców Elżbieta Darczyk, rodzice, grono pedagogiczne i młodzież szkolna. W czasie uroczystości dyrektor szkoły Mariusz Treder wręczył tegorocznym absolwentom świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżniającym się uczniom nagrody i pamiątkowe dyplomy. List gratulacyjny otrzymali Lucyna i Roman Konik rodzice Aleksandry absolwentki z klasy IV technikum spedycji, która otrzymała świadectwo z wyróżnieniem. Pożegnanie maturzystów było okazją do podziękowania dla  przewodniczącej Rady Rodziców Elżbiety Darczyk za pracę na rzecz Rady Rodziców.

Odwiedzili sąsiadów-wizyta w DECOR TRENDS

Klasa I Branżowej Szkoły I stopnia pod opieką nauczycielki Małgorzaty Domżalskiej-Pilimon zwiedziła w ramach zajęć z doradztwa zawodowego fabrykę  mebli „DECOR TRENDS” w Łodzierzy. Prezes zarządu firmy Halina Chadeja-Dżugalik omówiła strukturę i działania spółki. Uczniowie na hali produkcyjnej zapoznali sie z etapami produkcji, materiałami, maszynami oraz zasadami BHP .