Archive for: 16 kwietnia, 2018

,,Logistyk Przyszłości”

Nasza szkolna reprezentacja w składzie Sylwia Kryczka, Karolina Kurkul z klasy III technikum spedycji oraz  Paweł Bukowski i Arkadiusz Bereszko z klasy II technikum spedycji  pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych ze spedycji Stefana Stankiewicza wzięła udział w konkursie pn  I Konkurs ,,Logistyk Przyszłości” zorganizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania problematyką współczesnej i przyszłej logistyki. Konkurs skierowany był do uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych, policealnych, kształcących się w zawodach technik logistyk, technik spedytor oraz zainteresowanych branżą TSL (Transport – Spedycja – Logistyka).