Rozpoczęliśmy rok szkolny

W całej Polsce jak i w naszej szkole zainaugurowaliśmy rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Inauguracje rozpoczął dyrektor szkoły Mariusz Treder, który w swoim wystąpieniu życzył uczniom wiary we własne możliwości i osiągnięcie sukcesów w nauce. W trakcie uroczystości dyrektor Mariusz Treder powołał na stanowisko wicedyrektora szkoły panią Magdalenę Wojtowicz, jednocześnie dziękując dotychczasowej wicedyrektor Annie Dominik za pracę na tym stanowisku W uroczystości uczestniczyli rodzice uczniów, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna. Wśród uczestników znalazło się 118 uczniów klas pierwszych , którzy  rozpoczną naukę w naszej szkole..

Poniżej fotorelacja

Comments are closed.