Rozpoczęliśmy rok szkolny

W tym roku szkolnym to 2 września zadzwonił pierwszy dzwonek, który zainaugurował nowy rok szkolny 2019/2020. Nowy rok szkolny, przemówieniem inauguracyjnym, rozpoczął dyrektor szkoły Mariusz Treder, W uroczystości rozpoczecia roku szkolnego  uczestniczył Roman Ramion wicestarosta bytowski, rodzice uczniów, grono pedagogiczne oraz młodzież szkolna. Wśród uczestników znalazło się 154 uczniów klas pierwszych , którzy od nowego roku szkolnego  rozpoczną naukę w naszej szkole, w tym po raz pierwszy absolwenci szkół podstawowych

 

Comments are closed.