Nauczanie zdalne-przedłużono do 29.11

 

Od poniedziałku do 29 listopada br. przedłużono nauczanie zdalne

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

 źródło https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

Wszystkie zajęcia praktyczne w technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum spedycji i BS I stopnia w zawodzie kucharz odbywać się będą w systemie zdalnym

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, szkoła zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Zajęcia zdalne odbywać się będą wg dotychczasowego planu lekcji.

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. 

Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodni


Dyrekcja ZSOiT w Miastku informuje,  że zgodnie z rozporządzeniem MENiN z dn.23.10.2020 r.zawiesza się pracę internatu do dn. 8.11.2020 r.

 Młodzież mieszkająca w internacie przechodzi  na nauczanie zdalne i nie może w tym czasie przebywać w internacie

Comments are closed.