Archive for: 11 października, 2020

Świadczenia zdrowotne

Proszę o składanie wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną do dnia 31 października 2014r.  (wnioski do pobrania  w sekretariacie lub pobierz ze strony www)

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z § 4 pkt. 2 Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Powiatu Bytowskiego z dnia 29.03.2007r. świadczenie przyznaje się w związku z:

  1. przewlekłą chorobą nauczycielską,
  2. długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia  w domu,
  3. długotrwałe leczenie specjalistyczne, z wyłączeniem leczenia stomatologicznego i stomatologiczno – protetycznego.