Archive for: 18 maja, 2020

Egzaminy zawodowe-terminy

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Egzaminy zawodowe-czerwiec 2020

EGZAMIN ZAWODOWY

Część praktyczna (poprawki klasa IV)22.06.2020 r.

Technik spedytor A.28     godz. 9.00 sala nr 26

Technik spedytor A.29     godz. 13.00 sala nr 26

Technik żywienia i usług gastro. T.15 godz. 13.00 sala nr 3

Część pisemna – 23.06.2020 r.

Technik spedytor A.28 (poprawka KL. IV)  sala gimnastyczna godz. 10.00

Technik żywienia i usług gastro. TG.07 (klasa III) sala gimnastyczna godz. 10.00

Kucharz  TG.07 sala gimnastyczna godz. 10.00

Sprzedawca AU.20 sala gimnastyczna godz. 10.00

Rolnik RL.03 sala gimnastyczna godz. 10.00

Technik spedytor A.29  (poprawka kl. IV )godz. 12.00 sala nr 26

Fryzjer A.19 (poprawka )godz. 12.00 sala nr 26

Technik żywienia i usług gastro. T.15 (poprawka kl. IV)godz. 12.00 sala nr 26

Część praktyczna  29.06.2020 r.

Kucharz TG.07  godz. 8.00, 12.00. 16.00  sala 21

Technik żywienia i usług gastro. TG.07 (klasa III ) godz. 16.00 sala 21

Sprzedawca AU.20 godz. 8.00, 12.00. 16.00  sala 25

Część praktyczna  30.06.2020 r.

Technik żywienia i usług gastro. TG.07 (klasa III )godz. 8.00, 12.00. 16.00  sala 21

Sprzedawca AU.20 godz. 8.00,   sala 25

Wnioski-wczasy pod gruszą

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy składać do końca maja każdego roku. – §15 regulaminu ZFŚS ZSP w Łodzierzy

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny (informacja z PIT-u za rok 2019).

Wniosek i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub w formie korespondencyjnej (list lub skan z podpisem)

Wniosek i oświadczenie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej

Druki wniosku i oświadczenia poniżej:

 

 

 

 

PCEZ Bytów zaprasza-BS II st.