Archive for: 18 maja, 2020

Oferta dla Ciebie-rekrutacja 2020 r.

DSC_5008

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną dla absolwentów szkoły podstawowej na nowy rok szkolny 2020/2021.

 kliknij i zapoznaj się.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

-dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod numer 59 857 2409

-lub wysłylając e-maila zapytaniem na adres zsp@lodzierz.pl lub wypełniając formularz  poniżej

nabórlipiec            Technikum:

Technikum spedycji

Technikum żywienia i usług gastronomicznych

Technikum logistyki-nowość !!!

            Branżowa Szkoła I stopnia

Kucharz

Sprzedawca

                                                                             klasy  wielozawodowe

                                                                                                  
Masz pytanie w sprawie rekrutacji -wypełnij formularz i wyślij

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

       

Zasady przyjęć:

Podczas rekrutacji będą brane pod uwagę punkty za  egzamin ósmoklasisty  oraz za świadectwo. We wszystkich typach szkół punktowane będą oceny z następujących przedmiotów:

-język polski
-matematyka
-język obcy
-informatyka

Ponadto można zdobyć dodatkowe punkty za osiągnięcia sportowe, udział w konkursach i olimpiadach, inne formy aktywności społecznej np. wolontariat.

podanie do szkoły-podanie dla absolwentów szkoły podstawowej

zaświadczenie-praktyki-BS-3

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ

Regulamin rekrutacji

Wnioski-wczasy pod gruszą

Informujemy, iż wniosek o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy składać do końca maja każdego roku. – §15 regulaminu ZFŚS ZSP w Łodzierzy

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny (informacja z PIT-u za rok 2019).

Wniosek i oświadczenie można dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub w formie korespondencyjnej (list lub skan z podpisem)

Wniosek i oświadczenie można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać poniżej

Druki wniosku i oświadczenia poniżej: