Archive for: 17 maja, 2020

Podziękowania dla Drutexu

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy składają podziękowania Panu Leszkowi Gierszewskiemu prezesowi DRUTEX S.A. za przekazanie przyłbic ochronnych

       Przekazane przyłbice pozwolą bezpiecznie przeprowadzić w naszej szkole egzaminy maturalne i egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łodzierzy jest szkołą zawodową kształcącą młodzież w klasach technikalnych i branżowej szkole I stopnia. Nasza młodzież po ukończeniu szkoły zasila lokalny rynek pracy