Archive for: 24 listopada, 2019

Skorzystaj z kursu

Szanowni Państwo,
przedstawiamy poniżej propozycję kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”  na 2020 rok (okres realizacji: od marca do czerwca):
  1.  obsługa wózków jezdniowych
  2.  obsługa żurawi – HDS
  3.  obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
  4.  spawanie metodą MAG 136 + cięcie palnikiem plazmowym
  5.  spawanie metodą MIG 131 + cięcie palnikiem plazmowym
  6.  spawanie metodą TIG 141 + cięcie palnikiem plazmowym
  7.  sztauowanie i mocowanie ładunków w kontenerach lub na statkach
Przypominamy, że z zgodnie z Zasadami uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pn. „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w kursach w pierwszej kolejności mogą wziąć udział ci uczniowie, którzy:
  *   nie uczestniczyli w innych kursach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” w poprzednich latach,
  *   nie zostali objęci wsparciem w ramach projektów zintegrowanych realizowanych przez organy prowadzące oraz nie uczestniczyli w kursach w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
Proszę także wziąć pod uwagę, aby:
  *   kursy pokrywały się z kierunkiem kształcenia/zawodem, w którym kształci się dany uczeń zgłoszony na kurs,
  *   uczeń wytypowany do udziału w kursie przejawia szczególne predyspozycje w zakresie przedmiotów zawodowych, wyrażające się m.in. wysokimi wynikami z przedmiotów zawodowych,
  *   uczeń wytypowany do udziału w kursie kształci się w zawodzie odpowiadającym Branży kluczowej i wpisującym się w Inteligentną Specjalizacje Pomorza.
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem uczniów w zaproponowanych przez nas kursach, prosimy
o wypełnienie załączonej do maila tabeli i odesłanie jej na adres mailowy: s.demczuk@pomorskie.eu<mailto:s.demczuk@pomorskie.eu>  w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2019 roku.
Proszę pamiętać, aby do danego kursu zgłaszać grupy liczące od 5 do maksymalnie 10 uczniów (z uwzględnieniem zasady, że jeden uczeń może uczestniczyć w jednym kursie).
Ponadto proszę mieć na uwadze, że ww. kursy są propozycją i zostaną zrealizowane pod warunkiem dostępności środków finansowych w projekcie zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2020, a ostateczny koszt realizacji danej formy wsparcia uwarunkowany jest wynikiem postepowania zgodnego z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jeśli ostateczny koszt danego kursu lub liczba zgłoszonych uczniów przekroczy nasze możliwości, zmuszeni będziemy zredukować liczbę uczniów zgłoszonych przez Państwa do udziału w kursach lub zrezygnować z któregoś kursu.
Kursy są realizowane w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.
Projekt „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.3.2 RPO WP 2014-2020). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego.
Z poważaniem,
Beata Widera
Departament Edukacji i Sportu
Referat aktywizacji zawodowej i społecznej
ul. Augustyńskiego 2, 80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 421, fax. 58 32 68 854