Archive for: 7 lipca, 2019

Egzaminy maturalne-poprawki

Egzamin poprawkowy maturalny odbędzie się 20 sierpnia 2019  r. godz. 9.00

Wniosek o egzamin poprawkowy należy składać do 10 lipca 2019 r.

Komunikat dyrektora OKE w Gdańsku

Komisja w składzie:

D.Matuszkiewicz-Przewodniczący

G.Jończyk

nauczyciel–ZSOIT Miastko